「twórczy」のポーランド語-英語辞書

PL

「twórczy」英語 翻訳

PL twórczy
volume_up
{形容詞男性}

twórczy (同様に: kreatywny)
Będzie można rozwijać nowe formy działalności w oparciu o twórczy potencjał młodych ludzi.
New activities can be developed, bearing in mind the creative potential offered by young people.
Możemy być niesamowicie pomysłowi i twórczy.
We can be astonishingly inventive and creative.
Unia Europejska musi wprowadzić środki wspierające sektor twórczy.
The European Union must introduce measures to support the creative sector.
twórczy (同様に: obfity, produktywny, liczny)

"twórczy"の類義語(ポーランド語):

twórczy

英語での"twórczy"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

PolishTo proces twórczy. ~~~ chroni mnie przed ciągłym niepokojem w życiu.
Making things, you know -- making things actually does give me a lot of joy.
PolishMnie jednak interesuje sam proces twórczy jako wydarzenie. ~~~ Mnie jednak interesuje sam proces twórczy jako wydarzenie.
But I'm interested in the process, the process of creating, as the real event that I'm interested in.
PolishFaktycznie występuje chroniczny brak scenariuszy w jaki można podejść do tej kwestii w sposób twórczy.
And actually the stories that we tell ourselves, we have a huge dearth of stories about how to move forward creatively from here.
PolishMuszą mieć one także wystarczająco dużo autonomii, aby w sposób niezależny i twórczy mogły realizować programy dla dzieci.
They must also have sufficient autonomy to enable the operation of programmes for children with uniqueness and creativity.
PolishKolejnym aspektem współczesnego designu jest twórczy, obiecujący i przyszłościowy design kolektywny.
Another aspect of contemporary design that I think is mind-opening, promising and will really be the future of design, is the idea of collective design.
PolishPrzede wszystkim zgromadziliśmy się tutaj, by powiedzieć, że twórczy duch, wyobraźnia i poczucie humoru tego artysty przetrwają dłużej, niż jego oprawcy.
Above all, we have gathered here to say that this artist's spirit of creativity, imagination and humour will surely survive much longer than that of his gaolers.
PolishZałożyli je ludzie młodzi, twórczy, żadni przygód, Założyli je ludzie młodzi, twórczy, żadni przygód, pracujący w Caltech, badający, co fajnie wybucha.
When they were a bunch of kids, they were kind of very imaginative, very adventurous, as they were trying at Caltech to mix chemicals and see which one blows up more.