「swoisty」のポーランド語-英語辞書

PL

「swoisty」英語 翻訳

PL swoisty
volume_up
{形容詞男性}

1. 通常

I myślę, że ta swoista samokrytyka mogłaby być dla nas pewnym drogowskazem.
And I think that his characteristic self-criticism could be a signpost for us.
Chciałem powiedzieć, że swoistym minimalizmem ze strony Unii Europejskiej jest dopominanie się, aby Jemen nie wykonywał wyroków śmierci na osobach niepełnoletnich.
I would like to say that the call for Yemen not to carry out the death sentence on juveniles is an example of the European Union's characteristic minimalist approach.
Staram się zrozumieć tę swoistą metodologię rybołówczej magistratury.
I have endeavoured to try and understand the peculiar methodology adopted by those in authority in this area.
Ten systematyczny demontaż podstawowych zasad definiujących swoisty charakter europejskiego sektora hodowli winorośli jest odpowiedzią na osobliwą logikę.
This systematic dismantling of the fundamental principles which define the specific nature of European wine-growing responds to a peculiar logic.

2. 皮肉な

swoisty (同様に: osobliwy)
volume_up
warped {形} [比]

英語での"swoisty"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

PolishNastępnie można podać swoisty preparat z grupy antagonistów opioidowych np. nalokson.
These actions can be followed by administration of a specific opioid antagonist such as naloxone.
PolishMugabe sprawił, że jego kraj, swoisty spichlerz Afryki, stał się nieustającym źródłem złych wiadomości.
He has made his country, Africa's fertile granary, a conveyor belt of bad news.
PolishRolnik powinien funkcjonować w oparciu o swoisty kontrakt z UE.
There should be a genuine contract between farmers and the EU.
PolishSwoisty pokot ludzi zamordowanych w mieście Jos i w jego okolicach był wstrząsający.
The scenes of what looked like a victorious display of people who had been murdered in and around Jos were shocking.
PolishTe rachunki trzeba regulować - jest to swoisty obowiązek prawny.
These are bills to be paid, a sort of legal obligation.
PolishPo miejscowym zastosowaniu maści takrolimus, takrolimus w sposób swoisty przechodzi do skóry z ic
Elimination ng lo When administered intravenously, tacrolimus has been shown to have a low clearance rate.
PolishBadania mechanistyczne wykazały mechanizm swoisty u szczurów uważany za mało istotny dla ludzi.
Mechanistic studies revealed a rat specific mechanism which is considered to be of low relevance for humans.
PolishCo więcej, to wyzwoliło swoisty efekt kaskadowy.
And then on top of that, that's created a kind of cascading effect.
PolishNa niektórych pasażer traktowany jest niby swoisty intruz.
In some of them the passenger is treated as a nuisance.
PolishZobaczycie swoisty rodzaj rozkwitu grypy w środku.
You're going to see kind of blooming of the flu in the middle.
PolishJest to swoisty hołd dla Jamesa, że w Unii Europejskiej są dziś ludzie, którzy żyją dzięki jego szczodrości.
It is a tribute to James that there are people across the European Union who now live because of his generosity.
PolishVan de Velde to swoisty koneser spermy.
Theodoor van de Velde was something of a semen connoisseur.
PolishCo więcej, elastyczność to swoisty "dorobek”.
What is more is that flexibility is an 'acquis'.
PolishMogą stworzyć swoisty atlas.
And they can make basically what's a reference atlas.
PolishInaczej jest to taki swoisty haracz i to w majestacie Unii Europejskiej, z pieczątką Parlamentu Europejskiego.
Otherwise, it is a kind of extortion, and this with the sanction of the European Union and the European Parliament's stamp of approval.
PolishKażdy budżet to swoisty kompromis.
PolishJednorodnym procesem jest rewolucja, lecz ma ona w każdym kraju bardzo swoisty charakter, a różnice pomiędzy krajami pod tym względem są znaczne.
The uniform process is revolution, but it is very specific to each country and very varied between them.
PolishTen model to swoisty filtr.
Your model of the world is the filter.
Polishnadawać swoisty charakter
PolishJest wiele aspektów omawianego sprawozdania, które wywołały wśród nas swoisty impas, a należy do nich na przykład charakter prawodawstwa UE.
There are many aspects of this report which produced something of a stalemate between many of us, such as the nature of EU legislation.