「stagnacja」のポーランド語-英語辞書

PL

「stagnacja」英語 翻訳

PL

stagnacja {女性名詞}

volume_up
stagnacja
stagnacja (同様に: zastój)
Jeśli rzeczywistość to stagnacja, ja mogę iść do góry tylko wtedy, jeśli ty pójdziesz w dół.
If the reality is stagnation, I can only go up if you go down.
Do tego czasu będzie trwać stagnacja.
Until then, this period of stagnation will persist.
Oczywiście, obawiamy się, że stagnacja może iść w parze z inflacją i to jest dzwonek ostrzegawczy.
Obviously we fear that stagnation may go hand in hand with inflation here, and this is a warning bell.
stagnacja (同様に: zastój)
Tutaj stagnacja w Kenii, Ghana ją omija, potem Kenia i Ghana schodzą razem - wciąż stagnacja w Kongo.
This was the backlash in Kenya, and Ghana bypassed, but then Kenya and Ghana go down together -- still a standstill in Congo.
Uwalniając więźniów politycznych w ciągu ostatniego roku kraj ten zainicjował pozytywne procesy, widzimy jednak, że od tego momentu trwa stagnacja.
During the past year, positive processes have been initiated in the country with the release of political prisoners, but we see that this process has since come to a standstill.
Wystąpiła wprawdzie stagnacja w dziedzinie zarządzania personelem ze względu na fakt, że cele dla pracowników i wskaźniki ich realizacji nie opierały się na wynikach ani nie były mierzalne.
There has, however, been a standstill in the area of staff management, given that the objectives for staff and the performance indicators were neither measurable nor focused on results.

英語での"stagnacja"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

PolishStagnacja gospodarcza nie jest jednak dobrym momentem na stagnację moralną.
However, economic depression is not a time for moral depression.
PolishSzybko rozwijają się w regionie handel i transport, jednak na rynku energii panuje stagnacja.
Trade and transport in the region are developing apace. The energy market, however, is stagnating.
PolishTo od nich w dużej mierze uzależniony jest rozwój lub stagnacja Europy.
Whether Europe grows or stagnates mainly depends on them.