「sprostowanie」のポーランド語-英語辞書

PL

「sprostowanie」英語 翻訳

volume_up
sprostować {abbr. perfective verb}

PL sprostowanie
volume_up
{中性名詞}

sprostowanie (同様に: korekta, poprawka, korekcja)
Dziesięciosekundowe sprostowanie Pańskich słów.
(HU) Mr János Áder, just a ten-second correction of what you have just said.
Także tu niezbędne jest sprostowanie.
A correction is also needed here.
First, I would like to make a correction.

"sprostowanie"の類義語(ポーランド語):

sprostowanie
sprostować

英語での"sprostowanie"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

PolishKiedy za 20 lat wyda oficjalne sprostowanie tego, co tu mówię, nie wierzcie jej na słowo.
When she writes the expose in about 20 years, don't believe a word of it.
PolishSprostowanie do protokołu z dnia 5 maja 2010 r.: patrz protokól
Corrigendum to the minutes of the sitting of 5 May 2010: see Minutes
PolishSprostowanie do przyjętego dokumentu (art. 216 Regulaminu): patrz protokół
Corrigendum to a text adopted (Rule 216): see Minutes
PolishSprostowanie przyjętego dokumentu (art. 204a Regulaminu): Patrz protokól
Corrigendum to a text adopted (Rule 204a): see Minutes
PolishA teraz maleńkie sprostowanie: możecie twierdzić, że Sonny Bono był Republikaninem, ale ja tego nie kupuję.
Now, tiny little quibble of a footnote: Sonny Bono, you might say, was a Republican, but I don't buy it.
PolishSprostowanie przyjętego dokumentu: Patrz protokół
Corrigendum to a text adopted: see Minutes
PolishSprostowanie (artykuł 204a Regulaminu): patrz protokół
PolishSprostowanie przyjętych tekstów: patrz protokół
Corrigenda to texts adopted: see Minutes
PolishSprostowanie (art. 216 Regulaminu): patrz protokół
PolishTak jak powiedział mój przedmówca, proszę o sprostowanie mojego głosowania w kwestii regulaminowej.
- (PL) Mr President, as the previous speaker said, I too am asking for my vote on the Rules of Procedure to be changed.
PolishRzeczywiście miałam poinformować Izbę, że wprowadzono sprostowanie do wszystkich wersji językowych przedmiotowego sprawozdania, polegające na usunięciu wszystkich odniesień do art. 47.
In fact I had to inform the House that there is a corrigendum to all language versions of this report deleting the reference to Rule 47.
PolishJest to pomówienie i proszę, aby Prezydium Parlamentu na następnej sesji wymusiło na panu Martinie sprostowanie i słowa przeprosin wobec wszystkich posłów zasiadających w tej Izbie.
It is slanderous, and I would ask that at its next meeting the Bureau instruct Mr Martin to withdraw his words and to apologise to all the MEPs who sit in this Chamber.