「skinąć na kogoś」のポーランド語-英語辞書

PL

「skinąć na kogoś」英語 翻訳

PL skinąć na kogoś
volume_up
{動詞}

skinąć na kogoś

"skinąć na kogoś"に類似した翻訳-英語

skinąć 動詞
na 前置詞
na 所有名詞
English