「przyszłościowy」のポーランド語-英語辞書

PL

「przyszłościowy」英語 翻訳

PL przyszłościowy
volume_up
{形容詞男性}

przyszłościowy (同様に: przyszły)
Kolejnym aspektem współczesnego designu jest twórczy, obiecujący i przyszłościowy design kolektywny.
Another aspect of contemporary design that I think is mind-opening, promising and will really be the future of design, is the idea of collective design.
Pokazaliśmy również, jak wyglądać musi droga do międzynarodowych przepisów homologacyjnych, i określiliśmy przyszłościowy kierunek dla badań i rozwoju.
We have also shown the way to an international type-approval regulation and set the future direction for research and development.
Budżet jest także przyszłościowy, bo 3.4 mld euro pójdzie na system nawigacji radiowej Galileo, a 309 mln euro na Europejski Instytut Technologii (EIT).
The budget also looks to the future, with the result that EUR 3.4 billion will go on the Galileo satellite radio navigation system, and EUR 309 million on the European Institute of Technology (EIT).
przyszłościowy (同様に: ponadczasowy)
Kolejnym aspektem współczesnego designu jest twórczy, obiecujący i przyszłościowy design kolektywny.
Another aspect of contemporary design that I think is mind-opening, promising and will really be the future of design, is the idea of collective design.

"przyszłościowy"の類義語(ポーランド語):

przyszłościowy
przyszłość

英語での"przyszłościowy"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

PolishZintegrowana polityka morska to przyszłościowy obszar.
(DE) Mr President, ladies and gentlemen, integrated maritime policy is a forward-looking area.
PolishRozmawiałem niedawno z baronessą Ashton - a raczej teraz już z panią komisarz Ashton - i wierzę, że prowadzi nas naprzód w sposób postępowy i przyszłościowy.
I have just spoken to Baroness Ashton - or Commissioner Ashton as she is now - and I do believe that she is taking us forward in a progressive and futuristic way.