「przerywać」のポーランド語-英語辞書

PL

「przerywać」英語 翻訳

volume_up
przerywać {abbr. imperfective verb}

PL przerywać
volume_up
[przerywam|przerywałbym] {imperfective verb}

1. 通常

(LT) Politycy europejscy przerywają teraz długi okres milczenia i opisują działania Rosji w Gruzji jako nieproporcjonalne.
(LT) European politicians are now breaking a long silence and are describing Russia's actions in Georgia as disproportionate.
Pani Komisarz! W ostatniej chwili przerywamy dość kompromitujące milczenie Unii Europejskiej w sprawie Gruzji.
on behalf of the UEN Group. - (PL) Minister, Commissioner, at the last moment we are breaking the EU's rather compromising silence on the matter of Georgia.
przerywać (同様に: przerwać)
Od tamtego czasu Madagaskar jest nękany przez niestabilne rządy, a brutalną politykę przerywają groźby secesji i oskarżenia osób będących u władzy.
Since then, Madagascar has been troubled by unstable governments with threats of secession and impeachment punctuating a rough politics.
przerywać (同様に: przerwać)
Dlatego pragnę powtórzyć to, co powiedział komisarz, że ważne jest, by nie przerywać obowiązywania umowy.
This is why I want to reiterate what the Commissioner said, that it is important not to suspend the agreement.
Z tym błogosławieństwem przerywam posiedzenie.
With this blessing, I suspend the sitting.
przerywać (同様に: przerwać)
przerywać (同様に: przerwać, wyplenić, wypleniać, przebierać)
volume_up
to weed out {動} (sth)

2. "komuś"

przerywać
volume_up
to cut in on {動} (sb)
Należy przeciąć nożyczkami saszetkę wzdłuż brzegu w miejscu zaznaczonym przerywaną linią, a następnie wyjąć plaster z saszetki.
Cut the sachet along the dotted line with scissors and remove the patch from the sachet.

3. IT関連

przerywać (同様に: zatrzymywać, anulować)

英語での"przerywać"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

PolishZ tego względu nie należy przerywać leczenia przeciwpłytkowego (patrz punkt 5. 1).
Therefore, antiplatelet therapies should not be discontinued (see section 5.1).
PolishNie należy zmniejszać dawki lub przerywać leczenia, o ile nie zalecił tego lekarz.
Do not reduce your dose or stop your medicine unless your doctor tells you to.
PolishCiąża NIE należy przerywać skutecznego leczenia przeciwpadaczkowego w ciąży.
Pregnancy During pregnancy, effective antiepileptic treatment must NOT be stopped.
PolishNie należy przerywać stosowania tabletek Glubrava bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.
Do not stop taking Glubrava tablets without first discussing it with your doctor.
PolishNie należy zmieniać dawki ani przerywać leczenia przed skontaktowaniem się z lekarzem
Do not change the dose or stop the treatment without talking to your doctor.
PolishNie należy przerywać przyjmowania leku Zavesca bez konsultacji z lekarzem.
If you stop taking Zavesca Don't stop taking Zavesca without talking to your doctor.
PolishW związku z tym nie należy przerywać terapii lekami przeciwpłytkowymi (patrz punkt 5. 1).
Therefore, antiplatelet therapies should not be discontinued (see section 5.1).
PolishNie należy przerywać przyjmowania leku bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.
Do not stop taking your medicine without first talking to your doctor.
PolishNie należy przerywać stosowania tabletek Competact bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.
Do not stop taking Competact tablets without first discussing it with your doctor.
PolishNie należy przerywać stosowania leku bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.
Do not stop taking your medicine unless you have discussed this with your doctor first.
PolishNie należy przerywać leczenia bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.
You should not discontinue the treatment without first contacting your doctor.
PolishNie należy przerywać leczenia dlatego, że pacjent poczuł się lepiej.
If the treatment course is stopped too early the infection may start up again.
PolishNie należy przerywać leczenia lekiem Avonex bez uprzedniej konsultacji z neurologiem.
Do not stop your Avonex treatment without speaking to your neurologist.
PolishNie należy przerywać przyjmowania leku bez uprzedniego kontaktu z lekarzem.
Do not stop taking your medicine without first talking to your doctor.
PolishZ tego względu nie należy przerywać leczenia przeciwpłytkowego (patrz punkt 4. 5 i 5. 1).
Therefore antiplatelet therapies should not be discontinued (see section 4.5 and 5.1).
PolishNie wolno przerywać stosowania leku, chyba że z polecenia lekarza prowadzącego.
Do not stop taking your medicine unless your doctor tells you to.
PolishNie chcę wam przerywać, ale wszyscy przekraczacie przysługujący wam czas o pół minuty.
I do not want to disturb you but you are all talking half a minute longer than you should.
PolishZ tego względu, nie należy przerywać leczenia przeciwpłytkowego (patrz punkty 4. 5 i 5. 1).
Therefore antiplatelet therapies should not be discontinued (see sections 4.5 and 5.1).
PolishNie należy przerywać stosowania leku DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM bez konsultacji z lekarzem.
Do not stop taking DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM without talking to your doctor.
PolishWażne jest, aby nie przerywać stosowania leku ADENURIC, chyba że na zalecenie lekarza.
Continue to take ADENURIC every day even when you are not experiencing gout flare or attack.