「przenikliwy」のポーランド語-英語辞書

PL

「przenikliwy」英語 翻訳

PL przenikliwy
volume_up
{形容詞男性}

przenikliwy (同様に: ostry, wyrazisty, kategoryczny, tnący)
przenikliwy (同様に: ostry, chętny, cięty, zapalony)
volume_up
keen {形}
przenikliwy (同様に: wnikliwy)
przenikliwy (同様に: dokładny, dogłębny, głęboki, gruntowny)
Przerażające fotografie z Abu Ghraib, a także zdjęcia z Guantanamo, wywołały przenikliwy efekt.
The horrifying images from Abu Ghraib as well as the images from Guantanamo had a profound impact.
Parlament apeluje do obywateli Irlandii, by wykorzystali swoją dogłębną wspaniałomyślność i przenikliwą inteligencję w celu dostrzeżenia powagi konsekwencji ich drugiego "nie”.
The Parliament here appeals to the profound generosity of the Irish people and to their sharp intelligence to see the seriousness of the consequences of a second 'no'.
przenikliwy (同様に: ostry, potrójny, wysoki, sopranowy)
przenikliwy (同様に: cienki, wysoki, przeraźliwy, piskliwy)
przenikliwy (同様に: wnikliwy, odkrywczy)
sprawozdawca. - Panie przewodniczący! Chciałbym podziękować pani komisarz i moim kolegom za bardzo interesujące i przenikliwe komentarze dotyczące tego sprawozdania.
. - Mr President, I would like to thank the Commissioner and my colleagues for their very interesting and insightful comments on this report.

英語での"przenikliwy"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

PolishChciałabym zwrócić państwa uwagę na dwie ważne grupy docelowe, na ochronie praw których, uważam, powinniśmy skupić nasze rozważania w sposób bardziej przenikliwy.
I would like to direct your attention to two important target groups, the safeguarding of whose rights I believe we should focus our thoughts on more keenly.