「powiew」のポーランド語-英語辞書

PL

「powiew」英語 翻訳

EN

PL powiew
volume_up
{男性名詞}

powiew (同様に: podmuch, kłąb, dmuchnięcie, obłok)
volume_up
puff {名詞}
powiew
volume_up
waft {名詞}

"powiew"の類義語(ポーランド語):

powiew
Polish

英語での"powiew"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

PolishMiejmy nadzieję, że nowo wybrany parlament wprowadzi świeży powiew człowieczeństwa.
Let us hope that the newly elected parliament will usher in new winds of humanity.
PolishTen świeży powiew nowych krajów będzie inspirujący, a nie zagrażający dla starej Unii.
The wind of change from the new countries will be an inspiration for the old Union, not a threat.
PolishGdybyśmy mieli je ponownie analizować, byłby to gigantyczny krok wstecz i powiew przeszłości.
It would be one gigantic leap backwards and a whiff of the old times if this were reintroduced.
PolishDlatego krytycy uważają, że daje się w nim wyczuć powiew zimnej wojny.
Critics therefore speak of a touch of cold war.
PolishRównież programy wymiany nauczycieli pomiędzy szkołami z różnych krajów stanowią pewien powiew świeżości.
A certain freshness is achieved through teacher exchange programmes between schools in different countries.
PolishDzisiaj widać nowy powiew w pana wypowiedzi i życzymy zatem prezydencji czeskiej wszystkiego, co najlepsze.
Today we can see a wind of change in your statement and therefore wish the Czech presidency all the best.
PolishJak wiadomo delikatny powiew wiatru w Strasburgu może czasem spowodować huragan wiele tysięcy mil stąd.
As we now know, the beating of a butterfly's wings in Strasbourg may sometimes unleash a hurricane thousands of miles away.
PolishPożerającą wszystko nudę prowincji opanowuje Schulze poprzez środki formalne, które wprowadzają powiew kosmopolityzmu.
Schulze tames the all-consuming boredom of the provinces with formal devices that make an urbane impression.
PolishChciałabym podziękować pani wysokiej przedstawiciel za słowa, które wniosły powiew optymizmu.
Madam President, I, too, would like to thank the High Representative for her words, which struck the necessary note of optimism.
PolishCzuję, że potrzebujemy nadać stosunkom między AKP a UE nowy powiew życia i zawrócić negocjacje na tory głównych zasad z Kotonu.
I feel we need to give ACP-EU relations a new lease of life and get negotiations back on the tracks of the main Cotonou principles.
PolishTo nowe podejście, ten powiew świeżego powietrza, który chce pan wnieść do europejskiej polityki za pomocą tego ambitnego programu, jest zatem właściwym podejściem.
This new approach, this breath of fresh air that you want to bring into European policy with this ambitious programme, is therefore the right one.
PolishLiberalizacja ta oznaczałaby wreszcie świeży powiew w tym całym nacjonalistycznym zaduchu w Bośni i Hercegowinie, dając w końcu młodemu pokoleniu nadzieję.
Visa liberalisation would bring a breath of fresh air at long last to this nationalistic fug in Bosnia and Herzegovina and finally give the young generation hope.
PolishNie sądzę, by wszyscy to dziś zrobili, a bez wątpienia wprowadza on powiew świeżości w stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, mamy nadzieję - bardzo pozytywne.
I do not think that we have all done that here today, but it is quite clearly a breath of fresh air for what we hope will be a very positive relationship with the United States.
PolishW końcu osiągnęliśmy ten punkt, po wielu miesiącach zwłoki: głosowaliśmy nad sprawozdaniem, które wnosi prawdziwy powiew świeżego powietrza dla przyszłości naszych przedsiębiorstw.
At last, we have got here, after months of postponement: we have voted on the report that is a real breath of fresh air for the future of our companies.
PolishBardzo cieszy mnie jednak fakt, że prezydent Obama wniósł do amerykańskiej polityki powiew świeżego powietrza, nawet jeżeli jego pozycja uległa ostatnio - jak się wydaje - osłabieniu.
I am very pleased, however, that President Obama has brought a breath of fresh air into the US, even if his position may appear to have been weakened somewhat recently.
PolishKiedy powiew wiatru uniesie w powietrze kropelki wody z unoszącej się przy brzegu "chmury", izby przyjęć w szpitalach zapełnią się ludźmi z ostrą niewydolnością oddechową.
And as it comes to shore and the wind blows, and little droplets of the water get into the air, the emergency rooms of all the hospitals fill up with people with acute respiratory distress.
PolishPartnerstwo Wschodnie i Zgromadzenie Euronest to dobra platforma do takiego działania i wyczuwam nadchodzący z Azerbejdżanu powiew zmian, pragnienie wznowienia dialogu politycznego.
The Eastern Partnership and the Euronest Assembly are a good platform for such an engagement, and I feel that there is a new wind coming from Azerbaijan, a renewed wish for political dialogue.