「postawić kogoś w niekorzystnym świetle」のポーランド語-英語辞書

PL

「postawić kogoś w niekorzystnym świetle」英語 翻訳

PL postawić kogoś w niekorzystnym świetle
volume_up
{動詞}

postawić kogoś w niekorzystnym świetle (同様に: przedstawiać kogoś w niekorzystnym świetle)
volume_up
to paint sb in a bad light {動} [イディオム]
postawić kogoś w niekorzystnym świetle
to paint sb in a bad light
postawić kogoś w niekorzystnym świetle (同様に: przedstawiać kogoś w niekorzystnym świetle)
volume_up
to show sb in a bad light {動} [イディオム]
postawić kogoś w niekorzystnym świetle
to show sb in a bad light

"postawić kogoś w niekorzystnym świetle"に類似した翻訳-英語

postawić 動詞
w 前置詞
w 所有名詞
English
korzystny 形容詞
światło 名詞