「postanowiłem」のポーランド語-英語辞書

PL

「postanowiłem」英語 翻訳

volume_up
postanowić {abbr. perfective verb}

PL postanowiłem
volume_up

1. "f: postanowiłam"

"postanowić"の類義語(ポーランド語):

postanowić

英語での"postanowiłem"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

PolishGdy zacząłem swoją własną pracę, postanowiłem, że nie powinienem robić obrazów.
Well, when I started working with my own work, I decided that I shouldn't do images.
PolishZ powodu ostrych protestów postanowiłem przeprowadzić dochodzenie na własną rękę.
There were strong protests. That was why I made my own investigation.
PolishGdy sobie to uświadomiłem, postanowiłem wyeliminować negatywną energię z mojego życia.
And after, as I reflected on that, I decided to eliminate negative energy from my life.
PolishKB: Chciałem cię wykorzystać, ale postanowiłem, że może będę chciał tu wrócić za rok.
KB: I was going to use you for this, but I decided I might want to come back another year.
PolishW związku z tym postanowiłem nie głosować za ponowną nominacją przewodniczącego Barroso.
Consequently, I chose not to vote for President Barroso's reappointment.
PolishAby pokazać, że można stworzyć dowolny kształt, postanowiłem zrobić coś takiego.
Now, to show that we could make any shape or pattern that we wanted, I tried to make this shape.
PolishZ tego właśnie powodu postanowiłem poprzeć propozycję rezolucji.
It is for this reason that I have decided to support the motion for resolution.
PolishPostanowiłem zatem wstrzymać się od głosu nad tą częścią pakietu.
I have therefore chosen to abstain from the vote on this part of the package.
PolishWięc postanowiłem zrobić eksperyment, i chciałbym żeby The Economist przeprowadził go ze mną.
So I decided to do the experiment that I would have loved The Economist to do with me.
PolishDlatego właśnie postanowiłem zagłosować przeciwko przyjęciu przedmiotowej rezolucji.
For these reasons, I have decided to vote against the resolution.
PolishDlatego postanowiłem poprzeć sprawozdawcę i głosowałem za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania.
I have thereby decided to support the rapporteur and vote in favour of this report.
PolishDlatego postanowiłem wstrzymać się od głosowania nad sprawozdaniem mojej koleżanki posłanki.
For this reason, I have decided to abstain and not to vote for my fellow Member's report.
PolishCzułem się strasznie, postanowiłem ręcznie obsługiwać moje pole siłowe.
I was feeling so bad, I decided to put the anti-intimacy on manual.
PolishA więc postanowiłem -- miałem to szalone olśnienie o drugiej nad ranem.
So I decided -- I had this crazy epiphany at two in the morning.
PolishWięc zdobyłem używanego Boeinga 747 i postanowiłem spróbować.
And so, you know, so got one secondhand 747 from Boeing and gave it a go.
PolishPostanowiłem zrobić coś wyłącznie dla zabawy, jako że potrafimy pisać tym kodem.
In fact, one of the things that I did just for amusement purposes is we can now write things in this code.
PolishPostanowiłem wobec tego nie głosować przeciwko sprawozdaniu, lecz wstrzymać się od głosu.
This has led me not to vote against it, but rather to abstain.
PolishTo ja postanowiłem dążyć do osiągnięcia porozumienia, ponieważ dostawaliśmy wszystko, o co zabiegałem.
It was I who decided to go for agreement because we were getting everything I wanted.
PolishWidząc to zagrożenie dla gospodarki, postanowiłem znaleźć rozwiązanie.
So having seen this danger to the economy, I thought, we need to find a solution to this problem.
PolishWtedy postanowiłem stworzyć obszerną serię fotografii poświęconych krajobrazowi przemysłu naftowego.
Because that is what has changed, is the speed at which we're taking all our resources.