「poniżej」のポーランド語-英語辞書

PL

「poniżej」英語 翻訳

PL poniżej
volume_up
{副詞}

1. 通常

poniżej (同様に: następnie, zgodnie z tym)
volume_up
hereunder {副} [正]
poniżej
W przypadku środków na zobowiązania, wzrost w porównaniu z 2008 rokiem wynosi zaledwie poniżej 3%.
In the case of commitment appropriations, there is an increase of just under 3% compared to 2008.
Dzieci (w wieku poniżej 12 lat) Leku Xolair nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat.
Children (under 12 years of age) Do not give Xolair to children under 12 years of age.
Populacja dzieci Doświadczenie u dzieci poniżej 12 lat jest ograniczone.
Paediatric population The experience in children under 12 years of age is limited.

2. 法律学

poniżej

"poniżej"の類義語(ポーランド語):

poniżej

英語での"poniżej"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

PolishInwestycje sektora prywatnego w naukę są poniżej społecznie optymalnego poziomu.
Private sector investment in research is lower than the socially optimum level.
PolishDane farmakokinetyczne u dzieci w wieku poniżej 3 miesiąca życia są ograniczone.
There are limited pharmacokinetic data for patients less than three months of age.
PolishNie przeprowadzono badań dotyczących leczenia dzieci w wieku poniżej 1 roku życia:
Treatment of paediatric patients younger than 1 year of age has not been studied:
PolishZ tego względu, nie należy stosować efavirenzu u dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Therefore, efavirenz should not be given to children less than 3 years of age.
PolishDziałania niepożądane mogą pojawiać się z określoną częstością, określoną poniżej:
Side effects may occur with certain frequencies, which are defined as follows:
PolishNie stosować u zwierząt w wieku poniżej 10 tygodni lub o masie ciała poniżej 3 kg.
Do not use in animals less than 10 weeks of age or less than 3 kg bodyweight.
PolishEliminacja przez nerki niezmienionej trabektedyny u ludzi jest mała (poniżej 1 %).
Renal elimination of unchanged trabectedin in humans is low (less than 1 %).
PolishNie zaleca się stosowania tego produktu leczniczego u dzieci w wieku poniżej 2 lat.
The use of the product is not recommended in children aged less than 2 years.
PolishWymienione poniżej działania niepożądane zgłaszano po zastosowaniu leku Cyanokit.
The following undesirable effects have been reported in association with Cyanokit use.
PolishNależy poinformować lekarza, jeżeli pacjent przyjmuje leki wymienione poniżej.
Please inform your doctor if you are taking medicines according to the following list.
PolishBrak dostępnych danych u pacjentów z klirensem kreatyniny poniżej 34, 4 ml/ min.
No data are available in patients with a creatinine clearance of less than 34.4 ml/ min.
PolishPoniżej wymienione działania niepożądane mogą występować z różną częstością:
These side effects may occur with certain frequencies, which are defined as follows:
PolishU dzieci ważących poniżej 40 kg dawka powinna wynosić mniej niż 5 ml dwa razy na dobę.
Dosing should be less that 5 ml twice daily for children weighing less that 40 kg.
PolishDziałania niepożądane mogą występować z różną częstością, opisaną poniżej:
Side effects may occur with certain frequencies, which are defined as follows:
Polish. - (PL) Materiały z cząstek wielkości poniżej 10-9 metra to nanomateriały.
Materials made of particles which measure less than 10-9 m are called nanomaterials.
PolishNie stosować u psów w wieku poniżej 6 tygodni i u psów o masie ciała poniżej 4 kg.
Do not use in dogs less than 6 weeks of age or less than 4 kg body weight.
PolishDziałania niepożądane mogą wystąpić z określonymi częstościami, zdefiniowanymi poniżej:
Side effects may occur with certain frequencies, which are defined as follows:
PolishEkspozycja na prolek wynosi poniżej 5 % w stosunku do aktywnego metabolitu.
Exposure to the pro-drug is less than 5 % relative to the active metabolite.
PolishPoniżej przedstawiono wykonywanie kolejnych czynności podczas wstrzykiwania leku.
The following is a basic, step-by-step guide to injecting your medicine.
PolishNie przeprowadzono badań u dzieci w wieku poniżej 4 lat z HPA w przebiegu PKU.
It has not been studied in children with HPA due to PKU who are younger than four years.