「odwzorować」のポーランド語-英語辞書

PL

「odwzorować」英語 翻訳

volume_up
odwzorować {abbr. perfective verb}
EN

PL odwzorować
volume_up
{perfective verb}

1. IT関連

odwzorować (同様に: mapować, odwzorowywać)
volume_up
to map {他動}
Nawet na wystawie, przechodzimy od nanotechnologii i nanoskali do ogromnej ilości danych; odwzorowania i znakowania świata i wszechświata.
So you go, even in the exhibition, from the idea of nanotechnology and the nanoscale to the manipulation of really great amounts of data -- the mapping and tagging of the universe and of the world.
Co więcej, skuteczne badania dotyczące odwzorowania dna morza i naturalnych zasobów oceanów, zwłaszcza w świetle oddziaływania zmian klimatycznych, muszą stanowić kwestię priorytetową.
Furthermore, effective research relating to the mapping of the seabed and the natural resources of the oceans, especially in the light of climate change impacts, must be a priority.

"odwzorować"の類義語(ポーランド語):

odwzorować

英語での"odwzorować"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

PolishA David chciał dokładnie odwzorować twarz Brada, żeby ukazać jego starzenie się.
And David wanted to carve deeply into Brad's face to bring the aging to this character.
PolishZmodyfikowaliśmy optykę kamery, aby odwzorować ostrość wzroku dziecka.
So, we modified the optics of the camera in order to mimic the baby's visual acuity.
PolishNie mamy pomysłu na to, jak odwzorować kierunek odwrotny.
But let me get rid of the slide, and let's see if this comes on.
PolishWięc powiedziałem artyście by spróbował odwzorować wzór jego skóry.
And the picture from the book, so when I -- I told the sculptor to use this bump pattern, whatever you can to copy that.
PolishKontrolujemy rozgałęzianie by odwzorować jakie były kontynenty, przeprowadzamy symulację tysiące razy by oszacować parametry i zobaczyć czy mamy racje.
They did it within two or three degrees of the pole, to maintain similarity between continents.
PolishNie zaznaczono na niej wysp mniejszych niż 400 km2, gdyż w wysokonakładowym druku offsetowym nie można wiernie odwzorować bardzo małych elementów.
It excludes islands of less than 400 square kilometres because high-volume offset printing does not permit the accurate reproduction of small design elements.
PolishProblem jest następujący: jak odwzorować trójwymiarowy obraz nieba jak odwzorować trójwymiarowy obraz nieba na płaskiej, przenośnej, dwuwymiarowej powierzchni.
And basically, the concept is, how do you represent the three-dimensional image of the night sky that surrounds us onto a flat, portable, two-dimensional surface.