「oczyszczać」のポーランド語-英語辞書

PL

「oczyszczać」英語 翻訳

volume_up
oczyszczać {abbr. imperfective verb}

PL oczyszczać
volume_up
[oczyszczam|oczyszczałbym] {imperfective verb}

1. 通常

oczyszczać (同様に: omiatać, posprzątać, omieść, umyć)
Dziś przewodniczący stanowią przykład w trakcie operacji oczyszczania.
Nowadays, the chairmen are leading the way in the clean-up operation.
Oczyszczają rafę z większych roślin Oczyszczają rafę z większych roślin co pozwala koralowcom odrosnąć.
They clean the reef; everything that grows enough to be seen, they eat, and they keep the reef clean and allow the corals to replenish.
It's where we clean them up.
oczyszczać (同様に: oczyścić, czyścić, uwolnić, uwalniać)
oczyszczać (同様に: zamieść, zmieść, zamiatać, zmiatać)
oczyszczać
volume_up
to deburr {動} (wool)

2. "zwł. usuwając toksyny"

oczyszczać

3. "np. styl"

oczyszczać (同様に: wydobywać, szlifować, czerpać)
volume_up
to distil [distilled|distilled] {動} [イギ] [比]
oczyszczać (同様に: wydobywać, szlifować, czerpać)
volume_up
to distill [distilled|distilled] {動} [アメ] [比]

5. 美食学

oczyszczać (同様に: oczyścić)
volume_up
to trim [trimmed|trimmed] {動} (vegetables)

"oczyszczać"の類義語(ポーランド語):

oczyszczać

英語での"oczyszczać"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

PolishPrzez siedm dni oczyszczać będą ołtarz, i oczyszczą go, a poświęcą ręce swoje.
Seven days shall they make atonement for the altar and purify it; so shall they consecrate it.
Polishoczyszczać kogoś z winy