「o każdej zmianie」のポーランド語-英語辞書

PL

「o każdej zmianie」英語 翻訳

「o każdej zmianie」の文脈の例文を見てください。

"o każdej zmianie"に類似した翻訳-英語

o 副詞
English
o 前置詞
o 間投詞
English
o! 間投詞
English
lecieć 動詞
zmiana 名詞
każdy 所有名詞

英語での"o każdej zmianie"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

PolishDlatego należy informować lekarza o każdej zmianie dotyczącej stanu zdrowia.
For this reason, it is important that you inform your doctor of any change in your health.
PolishNależy natychmiast poinformować lekarza prowadzącego o każdej zmianie w stanie zdrowia.
It is important that you inform your doctor of any change in your health.
PolishNależy informować lekarza o każdej zmianie dotyczącej stanu zdrowia.
Tell your doctor if you notice anything unusual about your health.
PolishNależy natychmiast poinformować lekarza o każdej zmianie dotyczącej objawów, która wystąpiła po przerwaniu leczenia.
Tell your doctor immediately about any changes in symptoms that you notice after stopping treatment.
PolishPasażerowie muszą być ponadto informowani o każdej zmianie przewoźnika wykonującego przewóz – podczas odprawy lub najpóźniej przy wejściu na pokład.
The passenger must also be kept informed of any change of operating carrier, either at check-in or, at the latest, when boarding.

他の言葉

Polish
  • o każdej zmianie

日本語-英語 bab.la辞書には、もっともっと解釈を探すことができます。