「oś」のポーランド語-英語辞書


という意味ですか OS
PL

「oś」英語 翻訳

PL
volume_up
{女性名詞}

1. 通常

volume_up
axis {名詞}
1: wypracowanie "kultury przestrzegania prawa” i odpowiedzialności sektora.
Axis 1: the creation of a culture of compliance and responsibility of the sector.
Problem polega na tym, że jest także X, która jest osią praktyczności.
Now the problem is there's an X-axis for that, which is the practical axis.
2: wprowadzenie globalnego i zintegrowanego podejścia do kontroli oraz inspekcji.
Axis 2: instituting a global and integrated approach to control and inspection.
volume_up
axle {名詞}
Tu lewe i prawe koła są połączone pojedynczą osią, ale obracają się z tą samą prędkością kątową.
For example, in this case, even though the left and right wheel is connected with a single axle rotating at the same angle of velocity.
Pochodzę z regionu zwanego Akwitanią, w którym musimy zmieniać osie w pociągach przyjeżdżających z Hiszpanii, aby zapewnić płynność ruchu.
I am from a region called Aquitaine, where we have to change the axles of trains that come from Spain to ensure a fluid flow of traffic.
Wewnątrz kuli jest ołowiany ciężarek, wiszący na osi, zamontowanej na dwóch łożyskach umieszczonych na krzyż, dzięki czemu mających funkcję przeciwwagi.
Inside of the bronze ball there's a lead weight that is free-swinging on an axle that's on two bearings that pass in between, across it, like this, that counterbalance this weight.
volume_up
axletree {名詞}
(同様に: podstawa, filar, podpora)
volume_up
linchpin {名詞}
(同様に: podstawa, filar, podpora)
volume_up
lynchpin {名詞}
(同様に: czop, trzpień)
volume_up
pivot {名詞}
To jest między procesem a systemem.
It's a pivot between a process and a system.
But you know the object is just a pivot.

2. "teorii, argumentu"

(同様に: trzon, gruba ryba)
volume_up
kingpin {名詞} [比]

3. IT関連

volume_up
axis {名詞}
1: wypracowanie "kultury przestrzegania prawa” i odpowiedzialności sektora.
Axis 1: the creation of a culture of compliance and responsibility of the sector.
Problem polega na tym, że jest także X, która jest osią praktyczności.
Now the problem is there's an X-axis for that, which is the practical axis.
2: wprowadzenie globalnego i zintegrowanego podejścia do kontroli oraz inspekcji.
Axis 2: instituting a global and integrated approach to control and inspection.
volume_up
spindle {名詞}

"oś"の類義語(ポーランド語):

英語での"oś"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

PolishPreparat InductOs badano u 279 pacjentów z zespoleniem w dolnej części kręgosłupa.
InductOs has been studied in 279 patients having lower back spine fusion.
PolishDo otwarcia tej strony możesz również użyć skrótu klawiaturowego Ctrl+T (Mac OS X: ⌘-T).
You can also use the keyboard shortcuts Ctrl+T and (Mac: ⌘-T) to open the page.
PolishInductOs nie jest zalecany w przypadku matek karmiących piersią niemowlęta.
Treatment with InductOs is not recommended in mothers who are breastfeeding an infant.
PolishUżytkownicy iOS4+ mogą zainstalować tę aplikację na swoich urządzeniach.
Users with iOS4+ are able to install the Google Mail iOS app on their device.
PolishTen artykuł dotyczy przeglądarki Google Chrome w systemach Windows, Mac, Linux i Chrome OS.
The following steps apply to Google Chrome on Windows, Mac, Linux, and Chrome OS.
PolishOdczekać MINIMUM 15 minut przed użyciem przygotowanego produktu InductOs.
Wait a MINIMUM of 15 minutes before using the prepared InductOs product.
PolishInductOs może powodować pierwotną resorpcję otaczającej kości beleczkowatej.
InductOs can cause initial resorption of surrounding trabecular bone.
PolishPoniższe instrukcje dotyczą Google Chrome w systemach Windows, Mac OS X, Linux i Chrome OS.
The instructions below apply to Google Chrome on Windows, Mac, Linux, and Chrome OS.
PolishTen artykuł dotyczy przeglądarki Google Chrome w systemach Windows, Mac, Linux i Chrome OS.
This article applies to Google Chrome on Windows, Mac, Linux, and Chrome OS.
PolishW badaniach obejmujących złamania kości długich InductOs otrzymało ponad 418 pacjentów.
In the long bone fracture studies, over 418 patients received InductOs.
PolishTen artykuł dotyczy przeglądarki Google Chrome w systemach Windows, Mac OS X, Linux i Chrome.
This article applies to Google Chrome on Windows, Mac, Linux, and Chrome OS.
PolishRyzyko względne dotyczy zmiennych TTP, PFS i OS; iloraz szans dotyczy odsetka odpowiedzi.
Hazard ratio is for TTP, PFS and OS, odds ratio is for response rates.
PolishProduktu InductOs nie należy stosować w stężeniu wyższym niż 1, 5 mg/ ml (patrz punkt 4. 9).
InductOs should not be used in concentrations higher than 1.5 mg/ ml (see section 4.9).
PolishTen artykuł dotyczy Google Chrome w systemach Windows, Mac OS X, Linux i na Chromebookach.
This article applies to the Google Chrome browser on Windows, Mac, Linux, and Chromebooks
PolishPreparat InductOs stosuje się jako uzupełnienie standardowego leczenia i opieki.
InductOs is used in addition to standard treatment and care.
PolishPodczas przycinania i składania należy unikać nadmiernej utraty płynu z produktu InductOs.
During cutting and handling, avoid excessive fluid loss from InductOs.
PolishRozpuszczalnik do produktu InductOs 12 mg zestaw do implantacji Woda do wstrzykiwań
Solvent for InductOs 12 mg kit for implant Water for injections
PolishInductOs powinien być stosowany przez odpowiednio wykwalifikowanego chirurga.
InductOs should be used by an appropriately qualified surgeon.
PolishFunkcja dostępna w iOS i Androidzie; może być fabrycznie zainstalowana w Androidzie.
Available on iOS and Android; may come pre-installed on Android
PolishInductOs stosuje się jako uzupełnienie standardowego postępowania leczniczego przy złamaniach kości.
InductOs is used in addition to standard treatment and care of shin bone fractures.