「nieporozumienie」のポーランド語-英語辞書

PL

「nieporozumienie」英語 翻訳

PL nieporozumienie
volume_up
{中性名詞}

nieporozumienie
Drugie nieporozumienie dotyczyło poufności dokumentów.
The second misunderstanding was over the confidentiality of documents.
Nie chciałbym, aby powstało tu jakieś nieporozumienie.
(NL) I do no want there to be any misunderstanding here, Mr President.
Czy mogę zatem skorygować nieporozumienie w sprawie dodatkowej opłaty?
Could I then just correct the misunderstanding on the super levy?

"nieporozumienie"の類義語(ポーランド語):

nieporozumienie

英語での"nieporozumienie"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

PolishPrawdopodobnie błędnie wymówiłam pańskie nazwisko, i stąd to nieporozumienie.
I probably pronounced your name wrongly and that caused the confusion.
Polish. - (PT) W przedmiotowym sprawozdaniu znajdujemy między innymi jedno prawdziwe nieporozumienie.
in writing. - (PT) Amongst other things, this report contains a veritable misconception.
PolishProszę wyjaśnić to nieporozumienie, a także przeprowadzać prawidłowo głosowanie i prawidłowo je zapowiadać.
There is some confusion that you need to sort out and get the votes right and call them right.
PolishMam nadzieję, że takie rozwiązanie zażegna powstałe nieporozumienie.
PolishTo nieporozumienie, tak nie powinno się zdarzyć.
It was all a mistake; it should have never happened.
PolishWydaje mi się, że to jest nieporozumienie.
PolishGdy mówimy o wolności religijnej nie może być miejsca na nieporozumienie: w żadnym razie nie mówimy o czymś niejasnym.
There must be no misunderstandings when we speak of religious freedom: we are not talking about something vague by any means.
PolishMogę się tylko domyślać, że nastąpiło jakieś nieporozumienie pomiędzy pewnymi strukturami Parlamentu a posłami, którym na tym zależało.
I can only think that there has been some interference between certain of Parliament's structures and the MEPs who wanted to do that.
PolishProszę wybaczyć, lecz najwyraźniej nastąpiło nieporozumienie z udziałem Sekretariatu, ponieważ lista mówców, którą dysponuję, różni się od listy prezentowanej na wyświetlaczu.
A word of apology: there is some confusion involving the Secretariat, because my list is different to the one displayed.