「nieporozumienia」のポーランド語-英語辞書

PL

「nieporozumienia」英語 翻訳

PL nieporozumienia
volume_up
{女性複数形}

nieporozumienia (同様に: różnice, przeciwności)
Różnice religijne często nakręcają i wzmacniają występujące nieporozumienia, co prowadzi do walk na szerszą skalę.
Religious differences often fuel and amplify existing differences, leading to larger clashes.
Już wtedy wiedziałam, że czekają mnie różnice kulturowe i wynikające z nich nieporozumienia, ale pojawiały się one w najmniej oczekiwanych momentach.
I knew even then that I would encounter cultural differences and misunderstandings, but they popped up when I least expected it.

"nieporozumienie"の類義語(ポーランド語):

nieporozumienie

英語での"nieporozumienia"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

PolishPodczas tej debaty pojawiły się dwie kwestie, które wydają się wywoływać nieporozumienia.
In this debate there have been two elements that have been rather, perhaps, confusing.
PolishMoja druga uwaga dotyczy tego, że musimy uważać, aby nie dodać nieporozumienia do niepewności.
My second point is that we must be careful not to add confusion to uncertainty.
PolishChciałabym raz na zawsze wyjaśnić wszelkie nieporozumienia.
(DE) Madam President, I should just like to rule out any misunderstandings once and for all.
PolishNieporozumienia w demokracji to rzecz normalna, ale uciekanie się do przemocy jest niedopuszczalne.
Disagreement in democracy is normal, but recourse to violence is never acceptable.
PolishMyślę, że doszło także do pewnego nieporozumienia odnośnie do tego, co powiedziałam.
I think there must also be some confusion about what I said.
PolishPrzy okazji chcę sprostować pewne nieporozumienia.
In passing, I should also like to correct certain misapprehensions.
PolishBardzo chciałbym wyjaśnić wszelkie nieporozumienia.
I should very much like to clear up any misunderstandings.
PolishNie możemy pozwolić sobie również na nieporozumienia w sprawie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych.
The disagreements about a European External Action Service, too, are something that we cannot really afford.
PolishJeszcze jedno słowo na koniec, aby uniknąć nieporozumienia.
One final word, to avoid any misunderstandings.
PolishMyślę, że mogłoby to wyjaśnić wszelkie nieporozumienia.
I think that might clear up any misunderstandings.
PolishNasi partnerzy rosyjscy robią to w sposób doskonały, bez niedomówień, bo one powodują nieporozumienia.
Our Russian partners do this in an accomplished manner, without ambiguity, because ambiguity causes misunderstandings.
PolishW niektórych dzisiejszych wystąpieniach naszych kolegów pojawiły się pewne nieporozumienia.
(DA) Madam President, there are some misunderstandings in some of the statements from our fellow members here today.
PolishRozwój wydarzeń w tym regionie jest jednak często nieprzewidywalny: obfitują tam narosłe przez lata napięcia i nieporozumienia.
However, developments in the region are often unpredictable: tensions accumulate and misunderstandings abound.
PolishMity i nieporozumienia rosną w siłę.
Myths and misunderstandings have been growing.
PolishAby zagwarantować, że nie dojdzie do nieporozumienia, chciałbym powiedzieć, że moim zdaniem wszyscy zgadzamy się co do celów.
In order to ensure that we do not misunderstand one another, I should say that I think we all agree on the objectives.
PolishPojawiły się trzy nieporozumienia.
PolishKrajowe systemy zabezpieczenia społecznego w Europie są bardzo zróżnicowane — nieporozumienia mogą mieć dla Ciebie poważne konsekwencje.
National social security systems differ greatly within Europe — misunderstandings could have serious consequences for you.
PolishTo źle, gdy pomiędzy przyjaciółmi powstają wątpliwości albo nieporozumienia.
Morocco is Europe's friend and strategic ally, and it is not good to have doubts or misunderstandings between friends.
PolishCzęsto zdarzają się nieporozumienia, zwłaszcza w odniesieniu do prawa konsumenta do odstąpienia od umowy i do odpowiednich warunków dostawy.
Misunderstandings regularly occur, especially in relation to the purchaser's right of withdrawal and delivery conditions.
PolishNieporozumienia mogą mieć poważne konsekwencje — zanim wyjedziesz, sprawdź, jakie są Twoje prawa w kraju, do którego się udajesz.
Misunderstandings could have serious consequences — so before leaving, check your rights to benefits in the country you are going to.