「niepopularny」のポーランド語-英語辞書

PL

「niepopularny」英語 翻訳

PL niepopularny
volume_up
{形容詞男性}

niepopularny
Taki krok byłby w rzeczywistości nawet bardziej niepopularny niż tak znienawidzony przez państwa traktat lizboński.
In fact to do that would be even more unpopular than your hated Lisbon Treaty.
Skoro termin "konstytucja” okazuje się niepopularny i niepożądany, to pojawia się nowe opakowanie, aby można było zignorować wcześniejsze obiekcje.
If the term 'constitution' proves unpopular and unacceptable, it is given a fresh wrapping so that past rejections can be ignored.
. - (EL) UE i jej bardzo niepopularny Traktat nie są w stanie maskować się demagogicznymi twierdzeniami o tym, że jest bardziej demokratyczna i socjalna.
. - (EL) The EU and its deeply unpopular Treaty cannot hide behind its demagogic claims to be more democratic and social.