「niepoprawny gramatycznie」のポーランド語-英語辞書

PL

「niepoprawny gramatycznie」英語 翻訳

PL niepoprawny gramatycznie
volume_up
{形容詞男性}

niepoprawny gramatycznie (同様に: niegramatyczny)

"niepoprawny gramatycznie"に類似した翻訳-英語

niepoprawny 形容詞
poprawny 形容詞
gramatycznie 副詞
gramatyczny 形容詞