「niższej kategorii」のポーランド語-英語辞書

PL

「niższej kategorii」英語 翻訳

PL niższej kategorii
volume_up
{形容詞男性}

niższej kategorii
volume_up
unlisted {形} (hotel)

"niższej kategorii"に類似した翻訳-英語

niższy 形容詞
niższy 副詞
English
kategoria 名詞

英語での"niższej kategorii"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

PolishJeśli inwestujecie w piaski naftowe lub naftę łupkową, macie portfel zapełniony aktywami w tlenek węgla niższej kategorii.
If you are investing in tar sands or shale oil, then you have a portfolio that is crammed with sub-prime carbon assets.
PolishOczywiście zgadzam się z tym, ale okazuje się, że na przykład w Holandii wszystkie środki spożywcze lokują się aktualnie w tej niższej kategorii.
I certainly agree with that, but now it appears that, in the Netherlands too for example, all foodstuffs now fall into the low category.
PolishDlatego Komisja zbada możliwość rozszerzenia aktualnie obowiązującego prawodawstwa na sieć dróg niższej kategorii w państwach członkowskich.
So the Commission will therefore examine the extension of current legislation on safe management to the secondary road network of Member States.
PolishW konsekwencji spychamy kulturę do niższej kategorii.
I feel that, very often, that economic role is ignored, and we do not talk about it; we do not even think about it, and we relegate culture to second-class status.