「niższego szczebla」のポーランド語-英語辞書

PL

「niższego szczebla」英語 翻訳

PL niższego szczebla
volume_up
{形容詞男性}

niższego szczebla (同様に: pierwszego stopnia, licencjacki)
volume_up
undergraduate {形} (course, studies)

"niższego szczebla"に類似した翻訳-英語

niższy 形容詞
niższy 副詞
English
szczebel 名詞

英語での"niższego szczebla"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

PolishZazwyczaj z tego rodzaju praktykami mają do czynienia pracownicy niższego szczebla przedsiębiorstwa.
As such, these are often dealt with by junior members of staff.
Polish(Śmiech) Rozbawiło to pracowników niższego szczebla.
(Laughter) The lower level employees thought it was very funny.
PolishJeśli przyjrzymy się jednak jednostkom terytorialnym niższego szczebla, zobaczymy, że różnice między regionami nie zmniejszają się w tym samym stopniu.
If we look at slightly lower territorial levels, however, we can see that inter-regional disparities are not diminishing to the same extent.
PolishSzacuje się, że pośrednie korzyści z tego programu wyniosą około 60 miliardów euro rocznie (w tym rynki niższego i wyższego szczebla oraz dobra publiczne).
Indirect benefits of the programme are estimated to be around EUR 60 billion per year (including the downstream and upstream market and public benefits).
PolishJak powiedziałem, szwedzki wniosek dotyczy łącznie 4 687 zwolnień w fabryce samochodów Volvo oraz u dwudziestu trzech dostawców i producentów niższego szczebla.
As I said, the Swedish application relates to a total of 4 687 redundancies at the car manufacturer Volvo and 23 of its suppliers and downstream producers.
PolishCo na przykład Komisja może zrobić, by wyposażyć sądy, szczególnie sądy niższego szczebla, w sprzęt techniczny taki jak systemy do obsługi wideokonferencji?
For example, what could the Commission do to equip courts, particularly those at a lower level, with technological facilities such as videoconferencing systems?
PolishNowe przepisy w zakresie przewozu osób autobusami nie powinny wpływać niekorzystnie na swobodę administracji niższego szczebla w zakresie samodzielnej organizacji transportu publicznego.
New rules on the transport of people by bus should not adversely affect the freedom of lower-level authorities to organise their public transport themselves.