「naziemny」のポーランド語-英語辞書

PL

「naziemny」英語 翻訳

PL naziemny
volume_up
{形容詞男性}

naziemny (同様に: przyziemny, płaski, płytki)
naziemny (同様に: mielony)
Galileo ma obejmować sieć 30 satelitów i naziemną infrastrukturę kontroli.
Galileo is to comprise a network of 30 satellites and a ground-control infrastructure.
Przepustowość portów lotniczych i obsługa naziemna (głosowanie)
Airport capacity and ground handling (vote)
Przepustowość portów lotniczych i obsługa naziemna (debata)
Airport capacity and ground handling (debate)
naziemny (同様に: lądowy)
naziemny (同様に: ziemski, lądowy)

英語での"naziemny"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

PolishOkłamują opinię międzynarodową, próbując zbudować terminal naziemny w Žavlje (Aquilinia) w Zatoce Triesteńskiej, która już jest bardzo wąska.
It is using international deception to attempt to build an onshore terminal at Žavlje (Aquilinia) in the Gulf of Trieste, which is already extremely narrow.