「na dole」のポーランド語-英語辞書

PL

「na dole」英語 翻訳

PL na dole
volume_up
{副詞}

na dole
Natomiast rysunek na dole obrazuje metody chirurgów.
And those are usually the basic scientists, The bottom is usually the surgeons.
Zapisałem to na dole, ale to było oczywiście zaimprowizowane.
This is -- I put it down at the bottom, but that was extemporaneous, obviously.
Widzicie utrzymujące się wzory, które zaczynają się rozwijać na dole ekranu.
You see the holding patterns that start to develop in the bottom of the screen.
na dole

"na dole"の類義語(ポーランド語):

na dole

"na dole"に類似した翻訳-英語

na 前置詞
na 所有名詞
English
dół 名詞

英語での"na dole"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

PolishTym razem przychód na osobę dałem na tej osi, biedni tu na dole, bogaci tam na górze.
I will show income per person on this axis instead, poor down here, rich up there.
PolishŻądaj sobie znaku od Pana, Boga twego, bądź na dole nisko, bądź wysoko w górze.
Ask thee a sign of Jehovah thy God; ask it either in the depth, or in the height above.
PolishA gdy Piotr był we dworze na dole, przyszła jedna z dziewek najwyższego kapłana;
And as Peter was beneath in the court, there cometh one of the maids of the high priest;
Polish„9 listopada 1989 roku układałem wykładzinę dywanową na dole w restauracji.
”On November 9th, 1989, I was down at the restaurant during daytime laying out a new carpet.
PolishCzerwony pojawia się na dole, kiedy wieloryb zaczynał być rozkrajany.
Introduction of red down here, when whales are being cut up.
PolishOdzwierciedla opozycję sztuki i życia po lewej i prawej; tradycji i rewolucji na górze i na dole.
Interestingly, it seemed to correspond more or less to Jung's four subdivisions of human thought.
PolishI nie dziwi fakt, że Afryka, na południe od Sahary, plasuje się na dole.
But when I split it, when I split it into country bubbles, the size of the bubbles here is the population.
PolishSzefie, nikt nie przypuszczał, że tu na dole w ogóle będą ludzie.
Commander, there were not supposed to be people down here.
PolishKiedy z gracją wykonuje arabeski i plie, na dole dzieje się coś potwornego.
While she's doing these graceful arabesques and plies and what have you, something horrible's going on down here.
PolishWszystko tak samo - pieniądze na dole, zdrowie, wiecie?
And this is the same thing, money down there, and health, you know?
PolishPorównajcie wierzchołek B do wierzchołka A, na dole po lewej.
Compare node B in the upper left to node A in the lower left.
PolishI oto Afryka - wyróżnia się jako problem tu na dole.
And it's Africa that stands out as the problem down here, doesn't it?
PolishMiałem więcej rzeczy na dole, i poprosiłem, żeby je wniesiono wyżej, żeby czekały na mnie w kolejnym obozie.
I had more supplies lower down, which I asked to be brought up to meet me at the lower camp.
PolishI jeśli wciśniesz tą ikonę po prawej na dole, to jest przykład tego co zostało zapisane w skanerze.
And if you can hit that lower-right sound icon, that's an example of what was recorded in the scanner.
PolishWięc to jest jeden ze sposobów - czyli pięc piłeczek na dole.
So, that's one way of doing it, which is five balls down.
PolishIM: Wydaje mi się, że to musi być nieco bliżej tu na dole.
IM: I feel like it needs to be a little closer down here.
PolishPrzeciska się przez gałęzie pełne żyjątek niespotykanych na dole.
You're worming your way through branches which are crowded with living things that don't occur near the ground.
PolishZdjęcie tego u góry znalazłem na eBayu; ten na dole zrobiłem sam, bo nie stać mnie było na to z eBaya.
Maps of Middle Earth -- that's one I hand-drew myself.
PolishNa dole widać tempo mutacji w środowisku.
And below there, I show, in fact, the mutation rate in the environment.
PolishUżywają one światła do oświetlenia przestrzeni tam na dole.
And they use light to illuminate space down there.