「mieszkaniowy」のポーランド語-英語辞書

PL

「mieszkaniowy」英語 翻訳

volume_up
mieszkać {abbr. imperfective verb}

PL mieszkaniowy
volume_up
{形容詞男性}

mieszkaniowy
Wraz z rozwojem sektora telekomunikacji, rozwijał się przemysł mieszkaniowy i przemysł budowlany. ~~~ I mogłabym je dalej wymieniać.
As telecoms sector grew, housing and construction, and I could go on and on.
Rozumiem, że priorytetami dla Komisji Europejskiej są warunki mieszkaniowe i edukacja.
I understand that housing and education are the priorities of the European Commission.
Pojechaliśmy do Afryki, pierwotnie - aby spojrzeć na problemy mieszkaniowe.
We went to Africa, originally to look at the housing issue.
mieszkaniowy

"mieszkaniowy"の類義語(ポーランド語):

mieszkaniowy
Polish
mieszkać

英語での"mieszkaniowy"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

PolishIrlandczycy są winni swego własnego niepowodzenia: ich rząd źle zarządzał gospodarką i napędzał boom mieszkaniowy nieadekwatny do rzeczywistej sytuacji.
The Irish are the authors of their own misfortune: their government mismanaged their economy and fuelled a house-building boom unrelated to reality.