「kumulować」のポーランド語-英語辞書

PL

「kumulować」英語 翻訳

volume_up
kumulować {abbr. imperfective verb}

PL kumulować
volume_up
[kumuluję|kumulowałbym] {imperfective verb}

Podczas powtarzanego podawania telmisartan nie kumuluje się znacząco w osoczu.
Telmisartan does not accumulate significantly in plasma on repeated administration.
Gemcytabina nie kumuluje się w organizmie, jeżeli jest podawana raz w tygodniu.
Gemcitabine does not accumulate when administered once weekly.
Pegaptanib nie kumuluje się w osoczu w przypadku podania do ciała szklistego co 6 tygodni.
Pegaptanib does not accumulate in the plasma when administered intravitreally every 6 weeks.
kumulować (同様に: łączyć)

"kumulować"の類義語(ポーランド語):

kumulować

英語での"kumulować"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

PolishTkanki otaczające guz i zdrowe tkanki mózgu również mogą kumulować lek.
Tissue surrounding the tumour and normal brain may also be affected.
PolishOrganizm nie dysponuje jednak naturalną metodą usuwania nadmiaru żelaza, w związku z czym jego ilość może się kumulować.
However, the body does not have a natural way of removing excess iron, so it builds up.
PolishJako że organizm nie dysponuje naturalną metodą usuwania nadmiaru żelaza, może ono się kumulować, a z czasem może doprowadzić do uszkodzenia ważnych narządów, takich jak serce lub wątroba.
As the body does not have a natural way of removing excess iron, it can build up and, over time, damage important organs such as the heart or liver.