「końcówka」のポーランド語-英語辞書

PL

「końcówka」英語 翻訳

PL

końcówka {女性名詞}

volume_up
1. 通常
końcówka (同様に: zakończenie, koniec, schyłek, kres)
Podłączyć strzykawkę do końca zestawu do infuzji zakończonego końcówką typu Luer.
Attach the syringe to the adaptor (Luer) end of the infusion set.
Końcówka laski, pasuje do obu śladów.
The end of the cane, it's a fit for both marks.
Używałem igły z lekko zaostrzoną końcówką.
I used the needle which has got a slight blade on the end.
końcówka (同様に: koniec)
końcówka (同様に: wskazówka, znak, sygnał, kij bilardowy)
końcówka (同様に: koniec)
końcówka (同様に: reszta, pozostałość)
końcówka (同様に: ślad, ostatek, szczątek)
2. スポーツ
końcówka (同様に: meta)
3. "rozgrywki"
końcówka
4. 言語学
końcówka

英語での"końcówka"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

PolishTrzymając pipetkę w pozycji pionowej, końcówką do góry, przekręć i zdejmij końcówkę.
Then hold the pipette in an upright position, and twist and pull off the cap.
PolishUpewnić się, czy w obecnym położeniu końcówka igły jest zanurzona w roztworze leku.
To remove air bubbles from the syringe, hold the syringe with the needle pointing up.
PolishTrzymając pipetkę w pozycji pionowej, końcówką do góry, przekręć i zdejmij końcówkę.
Then hold the pipette in an upright position, and twist and pull off cap.
PolishAby zapobiec zakażeniom, nie należy dotykać końcówką butelki do oka lub czegokolwiek innego.
To avoid contamination, do not let the tip of the bottle touch your eye or anything else.
PolishUpewnić się, że końcówka igły jest zanurzona w płynie (patrz rycina 4).
Make sure the tip of the needle is in the liquid (see Figure 4).
PolishAby zapobiec zakażeniom, nie należy dotykać końcówką butelki do oka lub czegokolwiek innego.
To help prevent infections, do not let the tip of the bottle touch your eye or anything else.
PolishInstrukcja wykonywania wstrzyknięcia W celu podania należy użyć strzykawki z końcówką typu luer.
Instructions for injection For administration the use of a luer-lock syringe is required.
PolishW przypadku gdyby końcówka aplikatora przez przypadek dostała się do tubki, szczepionkę należy wyrzucić.
In the event that the tip seal is accidentally pushed into the tube, discard the vaccine.
PolishUpewnić się, że końcówka igły jest zanurzona w odtworzonym
Be sure that the tip of the syringe is in the Omnitrope reconstituted
PolishW celu podania należy użyć strzykawki z końcówką typu luer.
For administration the use of a luer-lock syringe is required.
PolishPo każdej dawce końcówka strzykawki powinna być wytarta, nakrętkę buteleczki ponownie mocno zakręcić.
After each dose, the tip of the syringe should be wiped and the bottle cap screwed back on tightly.
PolishWycofać trochę igłę w fiolce, tak aby końcówka igły pozostawała w najniższym punkcie fiolki.
Redraw the needle a little bit back within the vial so that the needle tip rests at the lowest point of the vial.
PolishUpewnić się, że końcówka aplikatora została właściwie usunięta.
Ensure that the tip seal has been properly removed.
PolishW pozycji „ zamknięte ” końcówka pompki nie może być przyciśnięta w celu odmierzenia dawki roztworu doustnego.
In the locked position, the nozzle cannot be pressed down and no oral solution can be discharged.
PolishNastępnie obrócić fiolkę do góry dnem, upewniając się, że końcówka igły znajduje się poniżej poziomu płynu.
The vial should then be turned upside down, making sure the needle tip is below the level of the liquid.
PolishUpewnić się, że końcówka igły znajduje się w roztworze.
Ensure that the tip of the needle is in the solution.
PolishAmpułko- strzykawka ze szkła typu I z zamocowaną na stałe stalową igłą i powlekaną teflonem końcówką tłoka.
Pre-filled syringe Type I glass with a fixed steel injection needle and a plunger stopper with PTFE coating.
PolishNa czubku aplikatora powinien być dobrze widoczny otwór, a końcówka aplikatora tkwić w zagłębieniu zatyczki.
A hole should be clearly visible at the tip of the tube and the tip seal should be inside the top of the tube cap.
PolishNależy upewnić się, że końcówka niczego nie dotyka.
Make sure that the tip does not touch anything.
PolishKońcówka pipety zostanie odgięta.
The top of the tip will fold back against the pipette.