「dorastać」のポーランド語-英語辞書

PL

「dorastać」英語 翻訳

volume_up
dorastać {abbr. imperfective verb}

PL dorastać
volume_up
[dorastam|dorastałbym] {imperfective verb}

1. 通常

And it's known for prostitution, violence, drugs: a hard place to grow up.
Nie musicie dorastać w dobrych warunkach, by pójść naprzód.
That you can grow up, you know, not so good circumstances, and you can move.
Mam przez to na myśli prawo każdego dziecka do dorastania w nienaruszonym środowisku.
By this I mean the right of every child to grow up in an intact environment.
dorastać (同様に: podołać, sprostać)
dorastać (同様に: dorosnąć)

2. "do stołu"

dorastać (同様に: dorosnąć)
volume_up
to reach [reached|reached] {動} (the table)

3. "do czegoś", 比喩的な

dorastać (同様に: dorosnąć)
dorastać (同様に: dorosnąć)
volume_up
to be up to {動} (sth)
And it's known for prostitution, violence, drugs: a hard place to grow up.
Nie musicie dorastać w dobrych warunkach, by pójść naprzód.
That you can grow up, you know, not so good circumstances, and you can move.
Unia Europejska i państwa członkowskie muszą przyczyniać się do tego, aby dzieci mogły jak najdłużej dorastać w domach rodzinnych.
The European Union and the Member States must help ensure that children from homes can grow up in families as far as possible.
dorastać (同様に: dorosnąć)
volume_up
to live up {動} (to sth)
dorastać (同様に: dorosnąć)
volume_up
to measure up {動} (to sth)

"dorastać"の類義語(ポーランド語):

dorastać

英語での"dorastać"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

Polishdo pięt nie dorastać