「doić」のポーランド語-英語辞書

PL

「doić」英語 翻訳

volume_up
doić {abbr. imperfective verb}
EN

PL doić
volume_up
[doję|doiłbym] {動詞}

1. 通常

doić (同様に: wydoić)
Inni chcą stale ją doić bez karmienia.
Others want to milk it constantly without feeding it.
Zasadniczo ceny gwałtownie rosną a szemrani politycy doją wtedy zyski z sektora. ~~~ Ale to nie tworzy miejsc pracy.
Basically, prices soar and crooked politicians then milk the rents from the sector, but it doesn't generate any jobs.
Jeśli umieszczamy premie za krowy mleczne na stronach internetowych, dlaczego nie umieścić tam także premii, które doją wysocy funkcjonariusze?
If we are putting premiums for dairy cows online, why not also put the premiums being milked by senior officials online too?

2. "wodę, piwo", 日常的な

doić (同様に: przepić, chlać, wydoić)
doić (同様に: wydoić)

3. "wyłudzić", 軽蔑語

doić (同様に: wydoić)
volume_up
to milk [milked|milked] {動} [日会]
Inni chcą stale ją doić bez karmienia.
Others want to milk it constantly without feeding it.
Zasadniczo ceny gwałtownie rosną a szemrani politycy doją wtedy zyski z sektora. ~~~ Ale to nie tworzy miejsc pracy.
Basically, prices soar and crooked politicians then milk the rents from the sector, but it doesn't generate any jobs.
Jeśli umieszczamy premie za krowy mleczne na stronach internetowych, dlaczego nie umieścić tam także premii, które doją wysocy funkcjonariusze?
If we are putting premiums for dairy cows online, why not also put the premiums being milked by senior officials online too?