「deponować」のポーランド語-英語辞書

PL

「deponować」英語 翻訳

volume_up
deponować {abbr. imperfective verb}

PL deponować
volume_up
[deponuję|deponowałbym] {imperfective verb}

1. 通常

deponować (同様に: nanieść)
Podmioty wpłacające środki wiedzą, że istnieją gwarancje depozytów, dlatego nie muszą się martwić o to, w którym banku deponują pieniądze.
Depositors know that there are deposit guarantees, and so do not need to worry about which bank they put their money into.
Musimy zmierzać zdecydowanie w stronę podwójnych deklaracji i podwójnej przejrzystości: osoby, deponujące pieniądze w innym kraju, muszą to zgłosić.
We must aim decisively for double declarations and double transparency: those who deposit money in another country must declare it.
Ludzie wydają banknoty w sklepach i innych placówkach detalicznych, które następnie deponują je w bankach.
People spend them in shops, markets and other places and the banknotes are in turn deposited by retailers and others at their banks.
deponować (同様に: zdeponować)

2. 財政学

deponować (同様に: zdeponować)
Podmioty wpłacające środki wiedzą, że istnieją gwarancje depozytów, dlatego nie muszą się martwić o to, w którym banku deponują pieniądze.
Depositors know that there are deposit guarantees, and so do not need to worry about which bank they put their money into.
Ludzie wydają banknoty w sklepach i innych placówkach detalicznych, które następnie deponują je w bankach.
People spend them in shops, markets and other places and the banknotes are in turn deposited by retailers and others at their banks.

3. "u kogoś"

deponować (同様に: zdeponować, mieszkać)
volume_up
to lodge [lodged|lodged] {動} (with sb)

"deponować"の類義語(ポーランド語):

deponować