「ciśnienie」のポーランド語-英語辞書

PL

「ciśnienie」英語 翻訳

PL

ciśnienie {中性名詞}

volume_up
1. 通常
ciśnienie
jeśli u pacjenta występuje niskie ciśnienie krwi lub niekontrolowane wysokie ciśnienie krwi.
if you have low blood pressure or uncontrolled high blood pressure.
podwyższone ciśnienie tętnicze lub okresowe wzrosty ciśnienia krwi
high blood pressure, or increases in blood pressure
Angiotensyna II powoduje zwężenie naczyń, co zwiększa ciśnienie tętnicze krwi.
Angiotensin II causes blood vessels to tighten, which increases the blood pressure.
ciśnienie (同様に: presja, nacisk, napór, parcie)
DuoTrav zmniejsza ciśnienie śródgałkowe (IOP, ciśnienie we wnętrzu oka).
DuoTrav is used to reduce intraocular pressure (IOP, the pressure inside the eye).
jeśli u pacjenta występuje niskie ciśnienie krwi lub niekontrolowane wysokie ciśnienie krwi.
if you have low blood pressure or uncontrolled high blood pressure.
Angiotensyna II powoduje zwężenie naczyń, co zwiększa ciśnienie tętnicze krwi.
Angiotensin II causes blood vessels to tighten, which increases the blood pressure.
2. 物理: "pary"
ciśnienie
Urazy głowy i zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe
Head injuries and increased intracranial pressure
w przeszłości lub obecnie: uraz głowy, guz mózgu, objawy zwiększonego ciśnienia
if you have had a head injury, a brain tumour, signs of increased intracranial pressure (e. g.
Lek Stalevo może obniżać ciśnienie krwi, co może powodować uczucie pustki w głowie lub zawroty głowy.
Stalevo may lower your blood pressure, which may make you feel light-headed or dizzy.
3. 自動車
ciśnienie

"ciśnienie"の類義語(ポーランド語):

ciśnienie

英語での"ciśnienie"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

PolishJa tylko...... sprawdzam ciśnienie w oponach żeby być pewny, że jest w porządku.
I was just... checking the air in the tyre to make sure it's safe.
PolishIloprost może nasilać działanie środków rozszerzających naczynia i leków obniżających ciśnienie.
Iloprost may increase the effect of vasodilatators and antihypertensive agents.
PolishReproduction is authorised provided the source is acknowledged. ciśnienie krwi.
Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.
PolishJednoczesne przyjmowanie tych leków może zwiększać działanie obniżające ciśnienie krwi Lisonormu.
Concomitant use of these agents may increase the hypotensive effects of Lisonorm.
PolishNLPZ mogą osłabiać działanie diuretyków i leków obniżających ciśnienie.
NSAIDs may reduce the effect of diuretics and antihypertensive drugs.
PolishPokrzywka Wysypka skórna Niskie ciśnienie krwi Reakcje o typie alergii
Gadovist may cause local pain lasting up to several minutes if it is injected beside the vein.
PolishObniżając ciśnienie wewnątrzgałkowe (IOP) DuoTrav zmniejsza ryzyko uszkodzenia oka.
By lowering the IOP, DuoTrav reduces the risk of damage.
Polishie którykolwiek składnik oraz u pacjentów u których wysokie ciśnienie krwi jest niekontrolowane.
is greater than its risks for the treatment of anaemia in patients with chronic renal failure.
Polishjeśli u pacjenta występuje niekontrolowane wysokie ciśnienie tętnicze krwi.
You are taking other medicines to treat depression.
Polishjeśli pacjent ma bardzo niskie ciśnienie krwi (ciężkie niedociśnienie),
if you have a narrowing of the aorta (aortic stenosis), of a heart valve (mitral stenosis), an increase in
PolishBimatoprost jest silnym środkiem obniżającym ciśnienie w gałce ocznej.
Bimatoprost is a potent ocular hypotensive agent.
PolishZwiększone stężenie tyzanidyny wiąże się z nasileniem działania obniżającego ciśnienie i uspokajającego.
Increased serum tizanidine concentration is associated with a potentiated hypotensive and sedative effect.
PolishTakże ciśnienie tętnicze będzie mierzone w regularnych odstępach czasu, szczególnie na początku tl
au Your doctor may decide to change the way that your injection is given (eith er under the skin or into a vein).
PolishPodczas stosowania leku Retacrit lekarz może regularnie kontrolować ciśnienie tętnicze krwi pacjenta, zwłaszcza na początku
Your doctor may check your shunt and prescribe a medicinal product to prevent thrombosis.
PolishPo przerwaniu leczenia, ciśnienie tętnicze krwi w okresie kilku tygodni stopniowo
There has been no evidence of first-dose hypotension and no effect on pulse rate in patients treated in controlled clinical studies.
PolishJeśli znajdziecie się w samolocie na wysokości 9144 metrów i ciśnienie w kabinie się zmniejszy, możecie zażyć tlen.
You know if you are in an aircraft at 30,000 feet and the cabin depressurizes, you can have oxygen.
PolishDorzolamid obniżał ciśnienie o 4, 3 – 4, 9 mmHg.
Dorzolamide led to decreases of between 4.3 and 4.9 mmHg.
Polishurządzenie wybuchało, ponieważ przy pracy z amoniakiem osiąga się bardzo wysokie ciśnienie, jeśli jest on nieodpowiednio podgrzewany.
Because using ammonia you get hugely high pressures if you heated them wrong.
Polish.: pocenie się, lepka skóra, lęk, przyspieszona praca serca, wysokie ciśnienie krwi, kołatania serca, y
ut – you are taking or have stopped taking certain other medicines (see section 2, “Taking other medicines”).
PolishZbyt duże ciśnienie może spowodować uszkodzenie wzroku.
If it gets too high, it can damage your sight.