「cóż」のポーランド語-英語辞書

PL

「cóż」英語 翻訳

volume_up
cóż {間投詞}
EN
PL

cóż {間投詞}

volume_up
cóż (同様に: no)
Cóż, obawiałem się tej przytłaczającej potrzeby natychmiastowego działania.
DR: Well what I was aware of was, there was this overwhelming need to act now.
Cóż, jeżeli przywykliście do słuchania komików, przestaje mnie to zadziwiać.
Well, if you're used to listening to comedians, then I'm not surprised.
I prawdopodobnie potrzebujemy, cóż, prawdopodobnie potrzebujemy kowboja, szczerze mówiąc.
And we probably need, well, we probably need a cowboy to be quite honest.
cóż (同様に: co)
Jeźli tedy niesprawiedliwość nasza Bożą sprawiedliwość zaleca, cóż rzeczemy?
But if our righteousness commendeth the righteousness of God, what shall we say?
Cóż, obawiałem się tej przytłaczającej potrzeby natychmiastowego działania.
DR: Well what I was aware of was, there was this overwhelming need to act now.
I rzekły książęta Filistyńskie: Cóż tu czynią ci Hebrejczycy?
Then said the princes of the Philistines, What [do] these Hebrews [here]?

英語での"cóż"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

PolishAlbowiem cóż łatwiej rzec: Odpuszczone są tobie grzechy, czyli rzec: Wstań, a chodź?
For which is easier, to say, Thy sins are forgiven; or to say, Arise, and walk?
Polish. ~~~ Cóż, pomyślałem, że może to czas, aby Piranesi poznał Escher.
Now that's one drawing, so I thought maybe it's time for Piranesi to meet Escher.
PolishCóż jest łatwiejszego, rzec: Odpuszczone są tobie grzechy twoje, czyli rzec: Wstań a chodź?
Which is easier, to say, Thy sins are forgiven thee; or to say, Arise and walk?
PolishI pytali go, mówiąc: Cóż tedy nauczeni w Piśmie powiadają, że Elijasz pierwej przyjść ma?
And they asked him, saying, [How is it] that the scribes say that Elijah must first come?
PolishCóż mam odpowiedzieć na pytanie pana przewodniczącego - czy postęp jest możliwy?
To answer the President's question, can any progress be made?
PolishCóż po dostatku w ręku głupiego, ponieważ do nabycia mądrości rozumu nie ma?
Wherefore is there a price in the hand of a fool to buy wisdom, Seeing he hath no understanding?
PolishCóż za rzecz do wiary niepodobną u siebie sądzicie, że Bóg umarłe wzbudza?
Why is it judged incredible with you, if God doth raise the dead?
PolishCóż, nie będzie cię to irytować do 23. 00, bo wtedy dopiero pojawię się na przyjęciu.
It won't get irritating until 11: 00...... because that's when I'm showing up for your little party.
PolishPrzestańcież ufać w człowieku, którego dech jest w nozdrzach jego; bo za cóż on ma być poczytany?
Cease ye from man, whose breath is in his nostrils; for wherein is he to be accounted of?
PolishCóż, na moją obronę, nie było wtedy Google; nie można było czegoś ot tak wygooglować w 91 roku.
You know, in my defense, there was no Google at that time; you could not just Google in '91.
Polish"Cóż Thandie, to niezbyt ścisła odpowiedź.
she said. ~~~ "Because, Thandie, that's not accurate.
PolishAle Jezus poznawszy myśli ich, odpowiadając rzekł do nich: Cóż myślicie w sercach waszych?
But Jesus perceiving their reasonings, answered and said unto them, Why reason ye in your hearts?
PolishCóż za piękny fraktal!" Próbowałem wymyślić kształt początkowy, który rozrastał by się w to coś.
So I tried to come up with a seed shape, which, upon iteration, would unfold into this thing.
Polisha ponieważ w ziemi pokoju, w którejś ufał, ustawasz, a cóż sprawisz przy tej nadętości Jordanu?
and though in a land of peace thou art secure, yet how wilt thou do in the pride of the Jordan?
Polish. ~~~ Cóż, nie możesz zrobić wycinki z...
"No, no, no, that's not clear cutting, that’s -- he's using a handsaw."
PolishRzekł mu tedy król: Cóż masz więcej mówić w sprawie twojej?
And the king said unto him, Why speakest thou any more of thy matters?
PolishI pytali go uczniowie jego, mówiąc: Cóż tedy nauczeni w Piśmie powiadają, że ma Elijasz pierwej przyjść?
And his disciples asked him, saying, Why then say the scribes that Elijah must first come?
PolishCóż, to dość znacząca statystyka, a ja jestem bardzo ciekawa Pańskiego wyjaśnienia tej kwestii.
Now, that is a rather remarkable statistic, and I am curious to hear your explanation of this point.
PolishCo więcej, białoruskie prawo nie pozwala na wolność zgromadzeń, a cóż dopiero na wolność wypowiedzi.
Furthermore, the laws of Belarus do not permit freedom of assembly, let alone freedom of speech.
PolishA odpowiadając Nabal sługom Dawidowym, rzekł: Cóż jest Dawid?
And Nabal answered David's servants, and said, Who is David?