「afera」のポーランド語-英語辞書

PL

「afera」英語 翻訳

PL afera
volume_up
{女性名詞}

1. 通常

afera (同様に: romans, sprawa, interes, przedsięwzięcie)
volume_up
affair {名詞}
Bardzo wymownym przypadkiem w tym względzie jest afera Porsche.
The Porsche affair is very significant in this regard.
Musimy zająć się tą gigantyczną aferą, która jeszcze się nie przedawniła.
We must deal with this mammoth affair, for which the limitation period is not yet at an end.
Afera Madoffa dowiodła ponad wszelką wątpliwość, że potrzebujemy monitorowania, a również systemu kar.
The Madoff affair showed clearly that we need monitoring but we also need penalties.
afera (同様に: sprawa, biznes, interes, branża)
volume_up
business {名詞}
afera (同様に: proces, sprawa, argument, etui)
volume_up
case {名詞}
Afera Siemens to największy ze skandali korupcyjnych, które wstrząsnęły Unią Europejską w ciągu ostatnich pięciu lat.
The biggest case of corruption to hit the European Union in the last five years is the Siemens scandal.
afera (同様に: sprawa, sprawunek, rzecz, kwestia)
volume_up
matter {名詞}
afera (同様に: skandal, zgorszenie)
volume_up
scandal {名詞}
Afera Siemens to największy ze skandali korupcyjnych, które wstrząsnęły Unią Europejską w ciągu ostatnich pięciu lat.
The biggest case of corruption to hit the European Union in the last five years is the Siemens scandal.
Musieliśmy to zrobić z powodu niedociągnięć w kwestii bezpieczeństwa żywności oraz w następstwie paru większych afer w tym sektorze.
We had to do this because of the shortcomings in food safety and a number of major food scandals.
Istnieje wreszcie problem braku pewności prawnej i należytego odszkodowania dla ofiar afer na rynku nieruchomości.
Finally, there is the problem of the lack of legal certainty and appropriate compensation for the victims of the property scandals.

2. 日常的な

afera (同様に: przeboje)
volume_up
ructions {複} [日会]
afera (同様に: awantura)
volume_up
argy-bargy {名詞} [日会]

英語での"afera"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

PolishAIDS, Afera Iran-Contras, Katastrofa promu Challenger, Czarnobyl.
But look, it can't: AIDS, Iran-Contra, the Challenger disaster, Chernobyl.
PolishMoim zdaniem - i wydaje mi się, że tak jest naprawdę - mamy do czynienia z kiepską aferą polityczną.
In my opinion, and I think in truth, it is just a poor political plot.
PolishAfera nadal trwa.
PolishNa konferencji w Kopenhadze mieliśmy do czynienia nie tylko z aferą "Climategate II”, ale również z początkiem jednej z najcięższych zim od wielu dziesięcioleci.
At Copenhagen, we had the irony of not just 'Climategate II', but also the onset of one of the harshest winters in decades.