「żołądkowo-jelitowy」のポーランド語-英語辞書

PL

「żołądkowo-jelitowy」英語 翻訳

PL żołądkowo-jelitowy
volume_up
{形容詞男性}

żołądkowo-jelitowy
żołądkowo - jelitowy, biegunka, bóle brzucha, niestrawność
Gastrointestinal haemorrhage, diarrhoea, abdominal
Istnieją również dowody na żołądkowo- jelitowy metabolizm z udziałem CYP3A4 w ścianie jelita.
There is also evidence of gastrointestinal metabolism by CYP3A4 in the intestinal wall.
Zgłaszano ciężkie działania niepożądane, takie jak krwotok żołądkowo- jelitowy (0, 8 %) i krwotok śródczaszkowy (0, 5 %).
Serious adverse reactions such as gastrointestinal haemorrhage (0.8 %) and intracranial haemorrhage (0.5 %) have been reported.

"żołądkowo-jelitowy"に類似した翻訳-英語

żołądek 名詞
żołądkowy 形容詞
English
jelitowy 形容詞
English
jelito 名詞

英語での"żołądkowo-jelitowy"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

Polishczynne krwawienie, zwłaszcza krwotok wewnątrzczaszkowy lub żołądkowo- jelitowy;
congenital heart disease in which patency of the ductus arteriosus is necessary for satisfactory
Polishżołądkowo - jelitowy, biegunka, bóle brzucha, niestrawność
and administration puncture site site conditions Investigations
Polishżołądkowo - jelitowy, biegunka, bóle brzucha, niestrawność
haemorrhage, diarrhoea, abdominal pain, dyspepsia
Polishzapalenie tkanki podskórnej, zapalenie migdałków, zapalenie gardła, kandydoza jamy ustnej, grypa, nieżyt żołądkowo - jelitowy, zakażenia grzybicze, zakażenia, ropień zęba
Sepsis, Urinary tract infection, Cellulitis, Tonsillitis, Pharyngitis, Oral candidiasis, Influenza, Gastroenteritis, Fungal infection, Infection, Tooth abscess
Polishdróg moczowych zapalenie tkanki podskórnej, zapalenie migdałków, zapalenie gardła, kandydoza jamy ustnej, grypa nieżyt żołądkowo - jelitowy, zakażenia grzybicze, zakażenia, ropień zęba
Sepsis, Urinary tract infection, Cellulitis, Tonsillitis, Pharyngitis, Oral candidiasis, Influenza, Gastroenteritis, Fungal infection, Infection, Tooth abscess