PL ściągać
volume_up
[ściągam|ściągałbym] {imperfective verb}

1. 通常

ściągać (同様に: ściągnąć)
volume_up
to draft in {他動} [イギ] (experts, personnel)
ściągać (同様に: ściągnąć)
volume_up
to draw in {動} (background, detail)
ściągać (同様に: zbierać, zebrać, ściągnąć)
ściągać (同様に: nakładać, nałożyć, ściągnąć, pobierać)
volume_up
to levy [levied|levied] {他動} (tax, duty, payment)
Wszyscy przecież muszą wnosić opłaty drogowe i od lat debatujemy nad możliwością ściągania elektronicznie zarejestrowanych opłat w miejscu zamieszkania danej osoby.
After all, everyone has to pay foreign road tolls and we have been discussing for years the option of collecting electronically registered levies where the person in question lives.
ściągać (同様に: rozbierać, zburzyć, ściągnąć, opuścić)
ściągać (同様に: zwlec, zwlekać, zjechać)
Przynosiliśmy prototyp zakryty czarnym suknem, stawialiśmy go na stole konferencyjnym, ściągaliśmy czarną zasłonę i wszyscy zaczynali ochać i achać.
We'd come in with some prototype underneath a black cloth and we'd put it on the conference table, and we'd pull off the black cloth and everybody would "ooh" and "ah."
to cheat in the exam
to cheat in an exam
to cheat in the exam
Pokażę teraz przedmiot z rosyjskiego satelity. ~~~ Ukradziony. ~~~ Pewnie ściągali od Amerykanów; zobaczymy.
And then, I will demonstrate a thing from Russian satellite, stealen -- stolen, probably copied from America but we will see.
ściągać (同様に: ściągnąć, zerwać, zrywać)

2. "tłumy, turystów"

ściągać (同様に: ściągnąć, przyciągać, przyciągnąć)
volume_up
to pull in {動} (attract)
Przynosiliśmy prototyp zakryty czarnym suknem, stawialiśmy go na stole konferencyjnym, ściągaliśmy czarną zasłonę i wszyscy zaczynali ochać i achać.
We'd come in with some prototype underneath a black cloth and we'd put it on the conference table, and we'd pull off the black cloth and everybody would "ooh" and "ah."

3. "brwi"

ściągać (同様に: kulić się)

4. "ubranie"

Jest za gorąco, dziewczyny ściągają wszystko co się da.
This time is too hot, so that girls will strip down to next to nothing.

5. "z czegoś"

ściągać (同様に: ściągnąć)
volume_up
to tap [tapped|tapped] {動} (from sth)

6. IT関連

ściągać (同様に: ściągnąć, pobierać, pobrać)
Dziś możemy ściągać produkty z Internetu, Dziś możemy ściągać produkty z Internetu, wszystko co można postawić na biurku, np. długopisy, gwizdki, wyciskarki do soku z cytryny.
So today, you can download products from the Web -- anything you would have on your desktop, like pens, whistles, lemon squeezers.
ONZ otworzyła swoje bazy danych, a my mamy nową wersję programu działającą w Internecie, zatem nie będziecie musieli już go ściągać.
U.N. opened their statistic databases, and we have a new version of the software up working as a beta on the net, so you don't have to download it any longer.
Chciałabym jednak wyraźnie powiedzieć, że obywatele nie mogą mieć nieograniczonego prawa do bezprawnego ściągania danych bez ograniczeń!
However, I would like to say clearly that citizens cannot have an unlimited right to unrestricted illegal downloading!

7. 日常的な

ściągać (同様に: ściągnąć, zerżnąć, zrzynać)
volume_up
to rip off {動} [日会] (idea)
Sequele ściągają z oryginału nie to, co trzeba.
You gotta rip off -- you know, if you rip something off -- rip off the character.
Sequele ściągają z oryginału nie to, co trzeba.
You're not supposed to rip off the shark or the monster.

8. "na klasówce", 日常的な

ściągać
volume_up
to cheat [cheated|cheated] {動} (on a test)
to cheat in the exam
to cheat in an exam
to cheat in the exam

英語での"ściągać"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

Polishściągać na siebie uwagę
Polishściągać do pomocy
PolishA gdybyśmy zaczęli na przykład od podatku od transakcji finansowych w strefie euro, mówiąc, że będziemy w ten sposób ściągać należności od prywatnego sektora finansowego w strefie euro?
What if we started with a financial transaction tax in the euro area first, for example, and said that we would collect dues from the private financial sector within the euro area in this way.