「w」のポーランド語-ドイツ語辞書

PL

「w」ドイツ語 翻訳

volume_up
w {前}

PL w
volume_up
{前置詞}

w (同様に: we, na, do, za)
volume_up
in {前}
PCB odkłada się w organizmach delfinów W Sarasocie, Teksasie i Północnej Karolinie.
PCBs akkumulieren in Delphinen, in der Sarasota Bay, in Texas, in North Carolina.
JW: W Ameryce Łacińskiej, w Indiach, w Azji Południowo-Wschodniej, i przede wszystkim - w Chinach.
JW: In Lateinamerika, in Indien, in Süd-Ost Asien und am meisten in China.
Obecnie szkolenia odbywają się w Chinach, w USA i w wielu innych krajach.
Wir haben Lehrgänge am Laufen in China, in den USA, und in vielen anderen Ländern.
w (同様に: we, nad)
volume_up
am {請前} (an dem)
w moim laboratorium w MIT, do którego właśnie zaglądamy, to jest w media lab.
In meinem Labor am MIT, in das wir jetzt gucken, dies ist am Medienlabor.
Rumień w miejscu podania Miejscowy obrzęk Obrzęk w miejscu infuzji Złe samopoczucie
Schleimhautentzündung Erythem am Verabreichungsort Lokalisiertes Ödem Ödem am Verabreichungsort Unwohlsein
Przestrzegają szabas od zachodu słońca w piątek, do zachodu słońca w sobotę.
Sie begehen ihren Sabbat von Sonnenuntergang am Freitag bis Sonnenuntergang am Samstag.
w (同様に: nad, pod, ponad, na)
volume_up
an {前}
Przyjrzyj się uważnie wartościom w polach „Do:” i „DW:” w opóźnionej wiadomości.
Sehen Sie sich die Felder "An:" bzw. "Cc" der verzögerten Nachricht genau an.
Produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi lekami poza podanymi w punkcie 6. 6.
Schmerzen an der Injektionsstelle Nekrose an der Injektionsstelle, Gesichtsödem
Martwica w miejscu wstrzyknięcia, obrzęk twarzy Bardzo rzadko: lec
Schmerzen an der Injektionsstelle Nekrose an der Injektionsstelle, Gesichtsödem
w (同様に: we)
volume_up
im {請前} (in dem)
I robiłem już takie projekty w 2009 w Libanie, w tym roku, w Kenii, w styczniu.
Ähnliche Projekte hab ich 2009 im Libanon gemacht und im Januar dieses Jahres in Kenia.
Wkładu w użyciu (we wstrzykiwaczu) nie należy przechowywać w lodówce.
In Gebrauch (im Pen) befindliche Patronen nicht im Kühlschrank aufbewahren.
Stężenia cytrynianu fentanylu uzyskane w surowicy krwi były większe niż w osoczu.
Die Fentanylcitrat-Konzentrationen waren im Serum höher als im Plasma:
w (同様に: wewnątrz)
volume_up
innerhalb {副} (im Bereich von)
I ich żarty, zupełnie jak projekty danego projektanta mody, działają tylko w danym obszarze estetyki.
Und ihre Witze, so wie die Modedesigns eines Modedesigners, funktionieren wirklich nur innerhalb dieser Ästhetik.
Reakcje w miejscu wstrzyknięcia występowały zwykle w pierwszym miesiącu leczenia.
Injektionsstelle traten gewöhnlich innerhalb des ersten Behandlungsmonats auf.
Można również manipulować kształtem produktu, w bezpiecznych granicach, ponieważ nie wszyscy są profesjonalnymi projektantami.
Und Sie können auch versuchen, die Form des Produktes zu verändern, allerdings innerhalb sicherer Grenzen.
w (同様に: na, do)
volume_up
ins {対} (in das)
Jedzą w restauracjach, oglądają przedstawienia.
Sie gehen essen und ins Theater." ~~~ Sie gehen essen und ins Theater.
Przeprowadziliśmy się do Kalifornii w czasie, gdy Sputnik startował w 1957.
Wir zogen nach Kalifornien, als Sputnik 1957 ins All startete.
W swoich pracach Chuck Anderson przedstawia miejsca dostępne tylko w wyobraźni.
Mit den Arbeiten des Künstlers Chuck Anderson reisen Sie ins Reich der Fantasie.
w (同様に: na, do, po, według)
volume_up
nach {前}
Ctrl+Strzałka w lewo, Ctrl+Strzałka w prawo, Ctrl+Strzałka w górę, Ctrl+Strzałka w dół
STRG+NACH-LINKS-TASTE, STRG+NACH-RECHTS-TASTE, STRG+NACH-OBEN-TASTE, STRG+NACH-UNTEN-TASTE
Przewiń w górę; Przewiń w dół; Przewiń w lewo; Przewiń w prawo
Bildlauf nach oben; Bildlauf nach unten; Bildlauf nach links; Bildlauf nach rechts
STRZAŁKA W LEWO, STRZAŁKA W PRAWO, STRZAŁKA W GÓRĘ lub STRZAŁKA W DÓŁ
NACH-LINKS, NACH-RECHTS-, NACH-OBEN- ODER NACH-UNTEN-Taste
w (同様に: na, do, po)
volume_up
zum {対} (zu dem)
Informacje na temat aktualizowania sterownika można znaleźć w dokumentacji tunera.
Informationen zum Aktualisieren des Treibers finden Sie in der Dokumentation zum Tuner.
Na szczęście żyjemy w czasach zapierających dech w piersiach odkryć biomedycznych.
Zum Glück leben wir in einer Zeit atemberaubenden biomedizinischen Fortschritts.
(w odniesieniu do standardu międzynarodowego czynnika VIII w osoczu).
(relativ zum Internationalen Standard für Faktor VIII im Plasma) angegeben.
w (同様に: na, do, po)
volume_up
zur {対} (zu der)
fenytoina (stosowana w padaczce), warfaryna lub fenprokumon (stosowane w celu
Phenytoin (zur Behandlung einer Epilepsie), Warfarin oder Phenprocoumon (zur
suplementacja wapnia - wspomagająco w zapobieganiu i leczeniu osteoporozy;
Kalziumsupplement zur Unterstützung einer spezifischen Therapie zur Prävention und
leki moczopędne (stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi lub nadmiernego
Diuretika (zur Behandlung eines hohen Blutdrucks oder zur Entwässerung),
w
volume_up
i. [省略] (in)
Dawki należy dostosowywać na podstawie stężenia IGF- I w surowicy.
Dosisanpassungen müssen auf Serumspiegeln von Insulin-like-Growth-Factor-I (IGF-I) beruhen.
Skonfigurowanie usługi Hotmail jest bardzo łatwe w telefonie iPhone z systemem iOS5.
Die Einrichtung von Hotmail ist denkbar einfach, wenn Sie ein iPhone mit iOS5 verwenden.
Sporządzony roztwór zawiera 150 j. m. r- hFSH i 75 j. m. r- hLH w jednym mililitrze.
Die rekonstituierte Lösung enthält 150 I.E. r-hFSH und 75 I.E. r-hLH pro Milliliter.

ドイツ語での"w"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

PolishBrak danych klinicznych dotyczących stosowania insuliny ludzkiej w czasie ciąży.
Für Insulin human liegen keine klinischen Daten über exponierte Schwangere vor.
PolishW przypadku neutropenii konieczne jest długotrwałe leczenie lekiem Ratiograstim.
Bei einer Neutropenie ist eine Langzeit-Behandlung mit Ratiograstim erforderlich.
PolishWstrzyknięcie leku RELISTOR w przypadku użycia strzykawki i igły do wstrzykiwań
Injizieren von RELISTOR mit einer Standard-Injektionsspritze und Injektionsnadel
Polishzawał mięśnia sercowego lub inna choroba serca, w tym zaburzenia rytmu serca lub
Eine Herzattacke, Herzrhythmusstörungen, andere Erkrankungen des Herzens oder der
Polishnieprawidłowe sny, trudności w koncentracji, zawroty głowy, ból głowy, trudności
Abnormale Träume, Konzentrationsstörungen, Schwindel/Benommenheit, Kopfschmerzen,
PolishPodsumowanie wyników badań skuteczności w Badaniu 1 produktu TORISEL Wartość pa
Zusammenfassung der Wirksamkeitsergebnisse der TORISEL-Studie 1 Risikoverhältnis
PolishBrak jest danych dotyczących farmakokinetyki u osób w podeszłym wieku (≥ 65 lat).
Es liegen keine pharmakokinetischen Daten von älteren Menschen (≥ 65 Jahre) vor.
PolishJedną z moich ulubionych historii o mózgu opisuje tych facetów w średnim wieku.
Eine meiner liebsten Gehirn-Geschichten beschreibt diese Typen mittleren Alters.
PolishSkrzeplina, w tym ze skutkiem śmiertelnym, krwiak, Krwawienia wewnatrzczaszkowe
Thrombus einschließlich tödlich verlaufender thrombotischer Verschluss, Hämatom.
Polishrachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1)
auf Girokonten beim Eurosystem (Passiva 2.1) um 158,9 Mrd EUR auf 298,1 Mrd EUR.
PolishCypr składa oficjalny wniosek w sprawie przystąpienia do Wspólnot Europejskich.
Die Republik Zypern beantragt ihren Beitritt zu den Europäischen Gemeinschaften.
PolishMalta składa oficjalny wniosek w sprawie przystąpienia do Wspólnot Europejskich.
Die Republik Malta beantragt ihren Beitritt zu den Europäischen Gemeinschaften.
PolishNa dole jesteście właśnie wy -- klasa kreatywna przedstawiona w taki sam sposób.
Der untere Teil sind sie - die Hochkreativen - auf die gleiche Art dargestellt.
PolishJeśli spojrzycie na tą scenę stworzycie coś w rodzaju mapy pamięciowej tej sceny.
Wenn Sie also hier auf die Bühne schauen erstellen Sie eine Art Karte der Bühne.
PolishZaczynamy wypierać te sygnały, poprzez kulturę lub w inny sposób, jako dorośli.
Wir beginnen, diese Signale, kulturell oder anders, als Erwachsene zu verlieren.
PolishOpinia w sprawie instrumentów polityki pieniężnej (CON/2006/49)Łotwa, 23.10.2006,
Stellungnahme zu geldpolitischen Instrumenten (CON/2006/49)Lettland, 23.10.2006,
PolishU trzech innych osób wystąpił obrzęk stóp, w tym w dwóch przypadkach parestezje.
Drei weitere Probanden hatten Ödeme der Füße, zwei von ihnen mit Parästhesien.
PolishZ tego względu nie ma potrzeby monitorowania stężenia lewetyracetamu w osoczu.
Es ist daher nicht notwendig, die Plasmaspiegel von Levetiracetam zu überwachen.
PolishButelkę z lekiem przechowywać szczelnie zamkniętą, w celu ochrony przed wilgocią.
Die Flasche fest verschlossen halten, um den Inhalt vor Feuchtigkeit zu schützen.
PolishPreparat Luveris jest przeciwwskazany do stosowania w czasie ciąży i laktacji.
Luveris darf nicht während der Schwangerschaft oder Stillzeit angewendet werden.