「posługiwać się」のポーランド語-ドイツ語辞書

PL

「posługiwać się」ドイツ語 翻訳

PL posługiwać się
volume_up
{反射動詞}

1. 通常

posługiwać się (同様に: używać, użyć, korzystać, skorzystać)
posługiwać się (同様に: posłużyć się)
volume_up
sich bedienen {反動} (sich etw + G bedienen)

2. "czymś"

posługiwać się (同様に: stosować, zastosować)
volume_up
handhaben {他動}

"posługiwać się"の類義語(ポーランド語):

posługiwać się

"posługiwać się"に類似した翻訳-ドイツ語

się 所有名詞
German

ドイツ語での"posługiwać się"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

PolishFarmaceuta udzieli wskazówek jak prawidłowo posługiwać się taką strzykawką.
Auffallend erhöhte Triglyceridwerte (Blutfette) werden als ein Risikofaktor für die Entwicklung
PolishAle będziecie musieli posługiwać się algebrą z ósmej klasy, i będziemy wykonywać poważne eksperymenty.
Aber ihr werdet Achtklässleralgebra brauchen, und wir werden ernsthafte Experimente machen.
PolishNależy posługiwać się aktualnymi zaleceniami terapeutycznymi.
Die aktuellen Behandlungsrichtlinien sollten beachtet werden.
PolishBez talentu do języków, nauczyłem się płynnie posługiwać kilkoma.
Jemand der extrem schlecht in Sprachen war, und nun jederzeit bis zu fünf oder sechs Sprachen spricht, liest oder schreibt.
PolishOd tego momentu możesz się posługiwać myszą.
Ab diesem Zeitpunkt können Sie die Maus verwenden.
PolishDowiesz się z niego, jak posługiwać się menu Start, paskiem zadań, pulpitem oraz paskiem bocznym systemu Windows.
Sie erhalten hier Grundlagenwissen zur Verwendung des Startmenüs, der Taskleiste, des Desktops und der Windows-Sidebar.
PolishJeśli dostawca Twojej poczty e-mail obsługuje protokół POP3, możesz nawet posługiwać się swoim dotychczasowym adresem w usłudze Hotmail.
Wenn Ihr E-Mail-Anbieter POP3 unterstützt, können Sie Ihre alte Adresse sogar in Hotmail verwalten.
PolishJeśli dotyczy to pacjenta, nie powinien on prowadzić pojazdów i posługiwać się narzędziami ani obsługiwać maszyn.
Ist das bei Ihnen der Fall, verzichten Sie bitte auf das Führen eines Fahrzeugs und Bedienen von Werkzeugen oder Maschinen.
PolishJeśli wystąpią zawroty głowy i uczucie osłabienia, nie należy prowadzić pojazdów ani posługiwać się narzędziami.
Wenn Sie sich schwindlig oder benommen fühlen, setzen Sie sich nicht ans Steuer eines Fahrzeugs und bedienen Sie keine Maschinen.
PolishZaczęliśmy od tego, co wiedzieliśmy o Afryce: urządzenie, którym miano się posługiwać, telefon komórkowy, stało się naszym wspólnym mianownikiem.
Wir haben unsere gemeinsamen Kenntnisse über Afrika genutzt und gingen von dem Standardgerät, dem Handy, aus.
PolishJeśli lek wywołuje te objawy nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych, nie obsługiwać żadnych urządzeń mechanicznych ani nie posługiwać się narzędziami.
Wenn Sie davon betroffen sind, dürfen Sie kein Fahrzeug lenken und keine Werkzeuge oder Maschinen bedienen.
PolishW Szkole Majsterkowania dzieciaki mogą posługiwać się patykami, młotkami oraz innymi niebezpiecznymi przedmiotami i być obdarzone zaufaniem.
Tinkering School ist ein Ort, wo Kindern zugetraut wird Stöcke zur Hand zu nehmen, ein Hammer, und andere gefährliche Dinge.
PolishKażdy mieszkaniec UE powinien w założeniu posługiwać się – poza językiem ojczystym – jeszcze dwoma innymi językami.
Die EU-Mehrsprachigkeitspolitik verfolgt u. a. das Ziel, dass alle EU-Bürgerinnen und -Bürger zusätzlich zu ihrer Muttersprache zwei Fremdsprachen sprechen.
PolishBez talentu do języków, nauczyłem się płynnie posługiwać kilkoma.
Ich kam dazu mit 16 Jahren Übersetzungsarbeiten zu machen als ich in die USA zurückkehrte, und ich habe diesen "Material über Methode" Ansatz bereits auf fast 12 Sprachen angewandt.
PolishJeżeli występują zawroty głowy, nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani nie posługiwać się narzędziami i nie obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu.
In diesem Fall dürfen Sie sich nicht an das Steuer eines Fahrzeugs setzen und keine Werkzeuge oder Maschinen bedienen.
Polishposługiwać się czym
PolishJeśli wystąpią którekolwiek z tych działań, nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych, posługiwać się narzędziami ani obsługiwać urządzeń mechanicznych.
Wenn solche Wirkungen bei Ihnen auftreten, dürfen Sie sich nicht an das Steuer eines Fahrzeugs setzen und keine Werkzeuge oder Maschinen bedienen.
PolishJeśli pacjent czuje się zmęczony lub osłabiony, nie powinien prowadzić pojazdów, obsługiwać żadnych urządzeń mechanicznych ani nie posługiwać się narzędziami.
Wenn Sie sich müde oder kraftlos fühlen, dürfen Sie sich nicht an das Steuer eines Fahrzeugs setzen und keine Werkzeuge oder Maschinen bedienen.
PolishJeśli u pacjenta wystąpią takie objawy, nie powinien prowadzić pojazdów mechanicznych, posługiwać się narzędziami ani obsługiwać żadnych urządzeń mechanicznych.
Wenn diese Anzeichen bei Ihnen auftreten, dürfen Sie sich nicht an das Steuer eines Fahrzeugs setzen und keine Werkzeuge oder Maschinen bedienen.
PolishSą prawnym środkiem płatniczym w całej strefie euro, co oznacza, że można się nimi posługiwać – i trzeba akceptować – na równi ze zwykłymi monetami obiegowymi.
Sie sind überall im Eurogebiet gesetzliches Zahlungsmittel, können also verwendet – und müssen akzeptiert werden – wie jede andere Euro-Münze auch.