「pora」のポーランド語-ドイツ語辞書

PL

「pora」ドイツ語 翻訳

PL pora
volume_up
{女性名詞}

pora (同様に: czas)
volume_up
Zeit {女}
W końcu zdecydowałam, że najwyższa pora skorzystać z rady lekarza.
Ich entschied mich endlich dass es Zeit war, dem Rat meines Arztes zu folgen.
A ja myślę, że już pora zmienić go w skałę.
Und ich glaube, dass es jetzt wirklich an der Zeit ist ihn in Stein zu verwandeln.
Najwyższa pora, żeby program nauczania matematyki też się zmienił -- z analogowego na cyfrowy.
Und es wird Zeit für unseren Mathematik-Lehrplan, sich zu ändern von analog zu digital.
pora
Dawkowanie oraz porę stosowania preparatu Lantus należy ustalić indywidualnie.
Dosierung und Zeitpunkt der Verabreichung von Lantus sollten individuell festgelegt werden.
Dawkowanie oraz porę stosowania preparatu Optisulin należy ustalić indywidualnie.
Dosierung und Zeitpunkt der Verabreichung von Optisulin sollten individuell festgelegt werden.
Chociaż nigdy nie padłem ofiarą kradzieży komputera (odpukać w niemalowane), często martwię się, że i na mnie przyjdzie pora.
, aber ich mache mir häufig Sorgen, dass der Zeitpunkt einmal kommen wird.

"pora"の類義語(ポーランド語):

pora

ドイツ語での"pora"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

PolishJeśli pora na analizy, możemy cofnąć się trochę i poprosić o inne rozmieszczenie.
Und dann wenn es zur Analyse geht, können wir etwas zurück gehen und um eine andere Anordnung beten.
PolishStosowanie leku Rispolept z jedzeniem i piciem Ten lek można zażywać z posiłkiem lub poza porą posiłku.
Sie können dieses Arzneimittel zu den Mahlzeiten oder unabhängig davon einnehmen.
PolishRyzykowaliśmy życiem Richarda, pora zaryzykować własnym.
Nun haben wir Richards leben riskiert, dann müssen wir auch unseres riskieren.
PolishPobierz tę bezpłatną kompozycję dla systemu Windows 7, aby udekorować pulpit zgodnie z porą roku.
Laden Sie dieses kostenlose Design für Windows 7 herunter, und dekorieren Sie Ihren Desktop für die Feiertage.
PolishTo określenie pochodzi od słowa znaczącego "pora roku".
Und davon gibt es im größten Teil Südasiens zwei.
PolishMyślałem, że to właśnie pora by znaleźć sposób, aby skierować dźwięk tam gdzie chcemy.
PolishJeśli jednak zbliża się pora zażycia kolejnej dawki, należy pominąć dawkę, która nie została przyjęta.
Falls Sie Ihr Versäumnis erst kurz vor Ihrem nächsten Einnahmezeitpunkt bemerken, lassen Sie die verpasste Dosis aus.
PolishDoświadczyliśmy przekładu, a teraz pora na interpretację.
Jetzt werden wir die Interpretation hören.
PolishPora przyjmowania leku (rano czy wieczorem) nie ma klinicznie istotnego wpływu na szybkość i stopień jego wchłaniania.
(morgens oder abends) hat keine klinisch relevanten Auswirkungen auf Geschwindigkeit und Ausmaß der Resorption.
PolishNa dostępność biologiczną warenikliny po podaniu doustnym nie ma żadnego wpływu obecność pokarmu ani pora podawania leku.
Die orale Bioverfügbarkeit von Vareniclin wird durch Nahrungsaufnahme oder Tageszeit der Einnahme nicht beeinflusst.
PolishJest to późna pora deszczowa.
Und das ist die zweite Hälfte der Regenzeit.
PolishDH: Teraz pora na pomoc Richarda!
PolishPotem przyszła pora na naukę pisania.
PolishJeśli zbliża się pora zażycia następnej dawki, należy opuścić pominiętą dawkę i dalej przyjmować lek według zwykłego schematu.
Wenn Sie die Einnahme von Janumet vergessen haben Wenn Sie eine Dosis vergessen haben, holen Sie diese nach, sobald Sie daran denken.
PolishJeśli zbliża się pora zażycia następnej dawki, należy opuścić pominiętą dawkę i dalej przyjmować lek według zwykłego schematu.
Wenn Sie die Einnahme von Efficib vergessen haben Wenn Sie eine Dosis vergessen haben, holen Sie diese nach, sobald Sie daran denken.
PolishJeśli zbliża się pora zażycia następnej dawki, należy opuścić pominiętą dawkę i dalej przyjmować lek według zwykłego schematu.
Wenn Sie die Einnahme von Velmetia vergessen haben Wenn Sie eine Dosis vergessen haben, holen Sie diese nach, sobald Sie daran denken.
PolishA ja myślę, że już pora zmienić go w skałę.
Polish(Śmiech) Ale na każdego przyjdzie pora i w końcu wylądowała w sądzie, gdzie wykłóciła się z sędzią o złagodzenie wyroku.
" (Gelächter) Aber irgendwann ist jeder dran und sie landete vor dem Verkehrsgericht, wo sie mit dem Richter um einen Strafnachlass schacherte.
PolishA więc na tym obrazku, niebieskawa komórka, w lewym górnym rogu nie reaguje na światło ponieważ nie posiada pora aktywowanego światłem.
In diesem Entwurf, die bläulich-weiße Zelle in der oberen linken Ecke reagiert nicht auf Licht, da sie keine lichtgesteuerte Pore hat.
PolishJe li zbli a si pora za ycia nast pnej dawki, nale y opu ci pomini t dawk i dalej przyjmowa lek według zwykłego schematu.
Wenn Sie Ihr Versäumnis erst beim nächsten Einnahmezeitpunkt bemerken, lassen Sie die vergessene Dosis aus und setzen Sie dann die Einnahme wie verordnet fort.