「voimalaitos」のフィンランド語-英語辞書

FI

「voimalaitos」英語 翻訳

FI voimalaitos
volume_up
{名詞}

voimalaitos (同様に: voimanlähde, sähkölaitos, voimala)
Esimerkiksi Vilnan lähellä sijaitsevalla Kariotiškėsin kaatopaikalla avattiin joulukuussa voimalaitos, joka tuottaa sähköä metaanikaasusta.
At Kariotiškės dump near Vilnius, for instance, a power plant was opened in December, which creates electricity from methane gas.

英語での"voimalaitos"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

FinnishVoimalaitos sijaitsee maassa, joka ei ole kovin vauras ja jossa on taloudellisia ongelmia.
We are talking about a power station in a not very wealthy country, a country with economic problems.
FinnishVoimalaitos ei kuitenkaan ole vielä tullut tiensä päähän.
This power station has by no means come to the end of its useful life.
FinnishPitäisikö meidän kenties vain jättää voimalaitos sulkematta vaivautumatta edes neuvottelemaan koko asiasta?
Should we perhaps just refrain from closing the plant without bothering to consult anyone?
FinnishSiitä on ollut valtavasti hyötyä omalle maalleni Irlannille, ja tiedän, että se on tulevaisuudessakin Euroopan kansalaisten voimalaitos.
It has been of immense advantage to my own country, Ireland and I know it will continue to be, in the future, a powerhouse for the citizens of Europe.
FinnishLopullisessa päätöksessään komissio totesi, että ottaen huomioon voimalaitos- ja kuljetussektorit rakenneuudistussuunnitelma riitti takaamaan teollisuudenalan elpymisen.
In its final decision, the Commission stated that, with regard to the Power Generation and Transport sectors, the restructuring plan was adequate to ensure industrial recovery.