「vihata」のフィンランド語-英語辞書

FI

「vihata」英語 翻訳

FI vihata
volume_up
[vihaan|vihannut] {動詞}

vihata (同様に: inhota, kammoksua)
Emme voi vihata serbikansaa sen vuoksi, että se haluaa oikeuden päättää omista johtajistaan.
We should not hate the Serb population just because he wants the right to determine who should lead the country.
Me kaikki vihaamme moraalista moniselitteisyyttä jossain mielessä, ja silti se on myös täysin tarpeellista.
We all hate moral ambiguity in some sense, and yet it is also absolutely necessary.
Ihminen voi siirtyä rakkaudesta vihaan.
You could go from love to hate.

英語での"vihata"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

FinnishNäin pitää toimia, jos haluaa ihmisten alkavan vihata EU:ta.
This is the way to act if you want to incur the EU’s hatred.
FinnishEhdottoman varmaa on, että miljardit ihmiset alkavat vihata eurooppalaisia yhtä paljon kuin yhdysvaltalaisia.
What is absolutely certain is that Europeans will be as hated as Americans by billions of people.
FinnishMielestäni tarvitaan selkeämpää suuntaa ja irtaantumista yksipuolisesta politiikasta, jotta Euroopan kansalaiset eivät alkaisi vihata euroa vaan hyväksyisivät sen.
I think that a clearer orientation is called for, that this unilateral policy should be broken and that we should endeavour to make the euro popular rather than detested by the citizens of Europe.