「vihainen」のフィンランド語-英語辞書

FI

「vihainen」英語 翻訳

FI vihainen
volume_up
{形容詞}

vihainen
Olen hyvin vihainen, että maani on joutunut tähän pisteeseen - erittäin vihainen.
I am very angry that my country has reached this point - very angry indeed.
Oletko niin vihainen, että lähettäisit perintäryhmäni velallisen toimitiloihin?
Are you angry enough to send my team of collectors around to the debtor's premises?
Olen erityisen vihainen niistä hyökkäyksistä, joita irlantilaiseen naudanlihaan kohdistetaan.
I am particularly angry at the attacks being made on Irish beef.
vihainen (同様に: hurja)
vihainen
volume_up
crooked {形} [オース]
vihainen (同様に: vastakkainen, ärtynyt, käänteinen, kiukkuinen)
vihainen (同様に: kiihkeä, hurja, raivokas, raju)
vihainen (同様に: hullu, mieletön)
volume_up
mad {形}
vihainen
vihainen (同様に: vittuuntunut)
vihainen (同様に: hapan, arka, kipeä)
volume_up
sore {形}
vihainen
volume_up
wroth {形} [古]

英語での"vihainen"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

FinnishHän on varmasti vihainen minulle, jos hänen on oltava täällä vielä klo 1 yöllä.
She will no doubt be annoyed with me if she has to stay here until one in the morning.
FinnishEn ole missään mielessä vihainen niiden toimista, kuten useimmat täällä ovat.
I by no means share the indignation at their actions which prevails here.
FinnishArvoisa puhemies, myös minä haluaisin ilmoittaa, että olen vihainen tapahtuneesta.
Madam President, I should like to put on record my disgust as well at what has happened.
FinnishHyvä jäsen� Poettering, olen yhtä vihainen näistä tietovuodoista kuin tekin.
   . Mr Poettering, you cannot be more irate than I am myself about these leaks of information.
FinnishArvoisa komission jäsen, arvoisa puhemies, minun on sanottava, että olen jokseenkin vihainen.
Commissioner, Mr President, I have to say that I am rather annoyed.
FinnishKäymämme keskustelun aikana olette kuulleet jäsen Parishin ilmaisevan olevansa erittäin vihainen.
We are dealing here with a debate in which you have heard Mr Parish expressing a great deal of anger.
FinnishOn aivan normaalia, että reaktiomme on vihainen.
It is only normal that our response should be one of anger.
FinnishVankilassa viettämäni vuodet eivät ole jättäneet jälkeensä särkynyttä sydäntä, enkä halua esittää syytöksiä tai olla vihainen.
Those years I spent in prison have not left me with a broken heart, nor wanting to blame anybody, nor feeling anger.
FinnishOlen edelleenkin vihainen menettelyn takia, mutta haluaisin silti ilmoittaa, että arvostan Greenin äskeisiä sanoja.
I still remain disgusted by the procedure but I would wish, at least, to place on the record my appreciation of what Mrs Green has just said.
FinnishJos ne palaavat entisiin tapoihinsa, parlamentti on tulevia puheenjohtajamaita kohtaan yhtä vihainen kuin se on suosiollinen nykyiselle puheenjohtajamaalle.
If they go back to their former ways Parliament will be as irate at a future presidency as it is warm towards the present one.
FinnishIrlannin itärannikkoa edustavana Euroopan parlamentin jäsenenä olen erityisen vihainen ydinjätekuljetusten laajuudesta Irlanninmerellä.
As a Member of the European Parliament representing the east coast of Ireland, I am particularly angered by the extent of shipments of nuclear waste within the Irish Sea.
FinnishMinun täytyy sanoa, että olen oikeastaan vihainen niistä monista epäkohdista, joita olen voinut, sanoisinko lähes ammattilaisena, täällä havaita.
I must say that I am in fact annoyed about the many shortcomings I have been able to discern in this building, with what I would say is almost a professional eye.
FinnishOlen siis muiden tavoin turhautunut ja vihainen, mutta en voi sen lisäksi tehdä enempää kuin sanoa, mihin tiettyihin käytännön toimiin voimme ryhtyä.
So I share the frustration and anger that is expressed, but can do no more than state, in addition to that, the specific and practical action that we can take.
FinnishArvoisa komission jäsen, haluan teidän tapaanne ilmaista olevani vihainen ja äärimmäisen huolissani siitä, ettei todella konkreettisia päätöksiä ole tehty.
I would like to express my anger, as you did, Commissioner, as well as my extreme concern regarding the fact that no genuinely practical decisions have been taken.
FinnishJa tämä keskitie, via media , jota me ajoimme - ja meidän on demokraatteina hyväksyttävä voitto tai tappio -, tyrmättiin täysin menettelyn takia, mistä olen vihainen.
And this via media which we sought to bring forward - and as democrats we have to accept the win or loss - was blown out of the water by a procedure which disgusts me.
Finnish. - (FR) Olen vihainen siitä, että Euroopan parlamentti hylkäsi tänään päätöslauselman niin tärkeästä aiheesta kuin Fukushiman ydinonnettomuuden antamista opetuksista.
I am angered that the European Parliament has today rejected the resolution on such a crucial issue as the lessons to be drawn from the Fukushima nuclear disaster.
FinnishOlen tietysti aivan yhtä vihainen Renault-Nissanin, Alsthomin, Rhône-Poulencin ja Hoechst Marion Rousselin ja monien muiden yritysten laatimista suunnitelmista työpaikkojen vähentämiseksi.
I am of course equally disgusted by the plans for lay-offs by Renault-Nissan, by Alsthom, by Rhône-Poulenc, Hoechst Marion Roussel and many other companies.
FinnishYmmärrän, että Algerian kansa on liikuttunut ja vihainen tästä inhottavasta teosta ja että se haluaa kapinoida murhaajat aseistanutta fundamentalismia vastaan.
I have every sympathy with the emotion and anger of the Algerian people in the face of this dreadful act and their revulsion at the fundamentalism which has strengthened the hand of the assassins.
FinnishTämän vuoksi olen pahoillani, jopa vihainen siitä, että parlamenttia kuullaan liian myöhään ja liian nopeasti Euroopan kansalaisten kannalta kuitenkin elintärkeässä asiassa.
Hence, the regret and even anger I immediately feel at seeing Parliament consulted too late, and therefore too briefly, about an issue that is, however, vital to our fellow Europeans.
FinnishRyhmäni on kuitenkin hyvin vihainen ja harmissaan siitä, miten kauan Etelä-Afrikan kanssa kestää päästä ratkaisuun kauppa- ja yhteistyösopimuksesta käytävistä neuvotteluista.
However, my group is increasingly irritated and disturbed by the length of time it is taking to find a solution to the negotiations with South Africa on the trade and cooperation agreement.