「viettää」のフィンランド語-英語辞書

FI

「viettää」英語 翻訳

FI

viettää [vietän|viettänyt] {動詞}

volume_up
viettää (同様に: kallistua)
viettää (同様に: painottaa, suunnata)

英語での"viettää"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

FinnishEnsi vuonna Euroopan oikeusasiamiehen instituutio viettää kymmenvuotisjuhlaansa.
Next year the European Ombudsman will be celebrating its first ten years of existence.
FinnishEspanjalainen Maria viettää paljon aikaa internetissä rupatellen ystäviensä kanssa.
Maria from Spain spends a lot of time chatting with friends on the internet.
FinnishKun päivää alettiin viettää vuonna 1980, tavoitteena oli vähentää nälänhätää.
When this day was established in 1980, the objective was to reduce hunger.
FinnishLyhyemmät viikoittaiset lepoajat voidaan nyt yksinkertaisesti viettää ajoneuvossa.
The shorter weekly resting times can now simply be taken in the vehicle.
FinnishEuroopan parlamentin pitäisi viettää minuutin hiljaisuus kommunismin uhrien muistolle.
The victims of Communism would also deserve a minute silence observed in this House.
FinnishOlemme iloisia voidessamme viettää täällä neljä päivää kuukausittain.
We are all delighted to have the opportunity to spend four days here each month.
FinnishItävaltalainen Hans viettää joka vuosi kesälomansa Italian rannikolla.
Hans is Austrian and spends his summer holiday every year on the Italian coast.
FinnishKiitän teitä sydämellisesti siitä ajasta, jonka olen saanut viettää keskuudessanne.
I should like to thank you most sincerely for the time I have been able to spend with you.
FinnishSen turvin miljoonat Euroopan vanhukset voivat viettää eläkepäiviään auringossa.
It will help millions of European old people to retire in the sun.
FinnishJa jos joku haluaa viettää viikonloppuloman, hän menee Haitiin eikä Sudaniin.
And anyone looking for an enjoyable weekend goes to Haiti, not Sudan.
FinnishSuomen oma kansallinen parlamentti, eduskunta, viettää juhlavuotta.
Finland’s own national parliament, the , is celebrating a special anniversary.
FinnishJos menneisyys on kuopattu, ei ole järkeä viettää normien ja arvojen ohjailemaa elämää.
If the past is dead, then there is no sense in leading a life guided by norms and values.
FinnishJos viettää paljon aikaa sairaalassa, näkee kaikenlaista järjettömyyttä.
And if you spend a lot of time in hospital, you'll see a lot of types of irrationalities.
FinnishOn tärkeää, että parlamentti viettää päivää mahdollisimman juhlallisesti ja päättäväisesti.
It is vital for Parliament to mark this event as solemnly and as resolutely as possible.
FinnishMissä ihminen viettää sosiaalistumisprosessinsa tärkeimmät vuodet?
Where does a person spend the most important years of the social integration process?
FinnishToivon, että voisin viettää puoli tuntia kertomalla, kuinka lähes kuolimme tällä sukelluksella.
I wish I could spend half an hour telling you about how we almost died on this dive.
FinnishHän voisi viettää todella viihdyttävän iltapäivän kuunnellen, mitä ihmiset todella ajattelevat.
He would certainly have an afternoon's entertainment hearing what people really think.
FinnishEläimet saattavat viettää eripituisia aikoja eri puolilla maata tai jopa Eurooppaa.
One animal can spend different stages of its life in several parts of a country, or even of Europe.
FinnishOn paljon helpompaa olla siviilipalveluksessa kuin viettää kaksi vuotta ja neljä kuukautta vankilassa.
It is far easier to be a conscientious objector than spend 28 months in prison.
FinnishLapsen pitäisi viettää laitoksessa niin vähän aikaa kuin mahdollista.
A child should spend as little time as possible in an institution.