「vastakkainen」のフィンランド語-英語辞書

FI

「vastakkainen」英語 翻訳

FI

vastakkainen {形容詞}

volume_up
1. 通常
vastakkainen (同様に: vastapäinen)
Painostuksella ja sormen heiluttamisella Euroopan taholta on vain vastakkainen vaikutus.
Pressure from Europe and finger-wagging will only have the opposite effect.
Valitettavasti tämä päätöslauselmaehdotus on täysin vastakkainen katsantokannallemme.
Unfortunately, the proposed resolution is going in precisely the opposite direction.
Täysin vastakkainen tilanne on kehittynyt Latviassa.
The completely opposite situation has developed in Latvia.
vastakkainen (同様に: epäsuotuisa, nurja)
vastakkainen
vastakkainen (同様に: ristiriitainen)
Kuitenkin talous- ja rahaliittoon liittyminen on täysin riippuvainen suhdanteista, eikä se ole lainkaan vastakkainen tai yhteensopimaton aiemman kanssa.
Nevertheless, access to economic and monetary union is absolutely appropriate, and is not at all contradictory to or incompatible with what I have just said.
Tämä on täysin vastakkainen toimenpide ja kokonaisuudessaan laadukkaan eurooppalaisen tutkimuksen vastainen.
That is totally contradictory and runs completely counter to high-quality research at European level, quite apart from the fact that it does not resolve the ethical problem either.
Se on vastakkainen Espanjan nykyisen, kansan demokraattisesti valitseman hallituksen kantaan nähden.
This view is contrary to the considered position of the current democratically elected government of the Spanish people.
Saksan vastakkainen kanta Libyasta ja Italian ja Ranskan kiista Schengen-viisumeista todisti tämän.
The contrary position of Germany over Libya and Italian and French disagreement over the recognition of Schengen visas proved this.
vastakkainen (同様に: vihainen, ärtynyt, käänteinen, kiukkuinen)
vastakkainen (同様に: ristiriitainen, eripurainen)
2. "yl. maapallosta"
vastakkainen (同様に: vastapäinen)

英語での"vastakkainen"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

FinnishNäin ollen sopimuksen vaikutus on voinut olla toivottuun nähden vastakkainen.
As a result, the agreement may have had the opposite to the desired effect.
FinnishValitettavasti tämä päätöslauselmaehdotus on täysin vastakkainen katsantokannallemme.
Unfortunately, the proposed resolution is going in precisely the opposite direction.
FinnishVapaakauppasopimukset Perun ja Kolumbian kanssa ovat erittäin ikävä vastakkainen esimerkki.
The free trade agreements with Peru and Colombia are a very poor counterexample.
FinnishPainostuksella ja sormen heiluttamisella Euroopan taholta on vain vastakkainen vaikutus.
Pressure from Europe and finger-wagging will only have the opposite effect.
FinnishOlen sitä mieltä, että voimme sanoa nyt, että meillä on erinomainen vastakkainen esimerkki.
I think that we can say now that here we have an excellent example of the opposite.
FinnishTämä toive on täysin vastakkainen albanialaisliikkeen esittämien itsemääräämisvaatimusten kanssa.
This wish is diametrically opposed to the Albanian movement's demand for self-determination.
FinnishMinusta vastakkainen määräenemmistö on yksi ongelman ytimistä.
I think that the reverse qualified majority is one of the issues at the core of the problem.
FinnishNäin ollen ryhmämme oli mahdotonta hyväksyä mietintöä, joka on niin vastakkainen vakaumustemme kanssa.
Therefore, it was impossible for our group to approve a report so opposed to our own beliefs.
FinnishVihreät suhtautuvat tässä tapauksessa tavalla, joka on täysin vastakkainen kuin heidän näkemyksensä.
In this case, the Greens are adopting positions which are diametrically opposed to their views.
FinnishBiopolttoaineiden kysynnän kasvu Euroopassa on täysin vastakkainen asia sademetsien suojelulle.
Increased demand for biofuels in Europe is diametrically opposed to the protection of the rainforests.
FinnishKun ostin ensimmäisen autoni, tärkein valintaperusteeni oli se, että vastakkainen sukupuoli huomaa sen.
When I bought my first car my primary consideration was to be noticed in it by the opposite sex.
FinnishKuitenkin esimerkiksi Saksan julkinen mielipide on siihen nähden, mitä Espanjassa puhutaan, täysin vastakkainen.
But public opinion in Germany, for example, is quite the opposite of what it is in Spain.
FinnishNeuvoston asema on täysin vastakkainen kuin parlamentin.
The Council's position is the polar opposite of Parliament's.
FinnishJoillakin tarkistuksilla voi olla jopa vastakkainen vaikutus.
Some amendments will even have a perverse effect.
FinnishTäysin vastakkainen tilanne on kehittynyt Latviassa.
The completely opposite situation has developed in Latvia.
FinnishOlisikohan vastaavanlaista ymmärrystä löytynyt, jos vastakkainen puolue olisi voittanut!
I wonder if that same understanding would have been forthcoming had it been the opposite party that had emerged victorious!
FinnishKaikki ne kansalaiset, joilla on vastakkainen aatemaailma, joutuvat julmien sortotoimien kohteeksi.
A repressive and brutal policy is being conducted against everyone with an ideology opposed to that of the regime.
FinnishVälimeren alueen, Turkin, Azerbaidžanin ja muiden maiden väestökehitys on vastakkainen kuin omamme.
The demography of the Mediterranean, of Turkey, of Azerbaijan and of other countries, stands in contrast to our own.
FinnishSe on vastakkainen Espanjan nykyisen, kansan demokraattisesti valitseman hallituksen kantaan nähden.
This view is contrary to the considered position of the current democratically elected government of the Spanish people.
FinnishTeillä on nyt täysin vastakkainen kanta.
You have now come along with an entirely opposite position.