「toivo」のフィンランド語-英語辞書

FI

「toivo」英語 翻訳

volume_up
toivo {名詞}
EN

FI toivo
volume_up
{名詞}

toivo (同様に: toive)
volume_up
hope {名詞}
Sydämessäni elää toivo, ja haluan, että myös teidän sydämissänne elää toivo.
I have hope in my heart and I would like you to have hope in your hearts.
Kuitenkin toivo elää, ja siksi pyydämme, että näihin toimiin ryhdyttäisiin.
But we live in hope and that is why we are asking that these steps be taken.
Mikäli ympäristöjärjestöihin on luottamista, sekin on turha toivo.
But if we are to believe the environmental movements, even this is vain hope.

英語での"toivo"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

FinnishTupakka ei sinänsä ole kielletty tuote, eikä kukaan täällä toivo sen kieltämistä.
Tobacco, in itself, is not a banned product and no one here would want it banned.
FinnishSiinä mentäisiin jo liian pitkälle, emmekä todellakaan toivo niin tapahtuvan.
We would then cross a line which we would certainly advise against approaching.
FinnishKukaan ei toivo kriisejä, mutta varmasti niitä tulee ja pahimpaan on varauduttava.
No one wants crises, but they are bound to happen and we need to prepare for the worst.
FinnishEmme toivo kaksinkertaista politiikkaa ja toistensa kanssa kilpailevia elimiä.
We are not keen on a dual-track policy involving competing bodies.
FinnishTämän suvantovaiheen hyvä hallinnointi on välttämätöntä, jotta toivo rauhasta pysyisi elossa.
Good management of this vacuum is required so that the momentum for peace is kept alive.
FinnishEn nimittäin toivo yhdenmukaistamista yhdenmukaistamisen takia.
I am, in fact, against the idea of harmonization for harmonization's sake.
FinnishSaanen päätteeksi todeta, ettei kukaan toivo taloudellisia skandaaleja, varsinkaan politiikassa.
May I close by saying that no one, especially in politics, wants any financial scandals.
FinnishAngolalla on suunnattomat varat, suunnattomat lahjat ja suunnaton toivo.
Angola has enormous resources, huge talents and huge hopes.
FinnishEn ole koskaan hetkeäkään epäillyt, etteikö Yhdysvallat toivo sotaa Irakin kanssa.
There was never for one moment any doubt in my mind that the United States has been angling for war in Iraq.
FinnishErityiskertomukset ovat Euroopan oikeusasiamiehen viimeinen toivo.
Special reports are the last resort for the European Ombudsman.
FinnishUskon, että kukaan täällä ei toivo, että tätä talousarviota leikataan.
I think that no one here wishes to see this budget reduced.
FinnishRyhmäni ei toivo tällaista yhteistä turvallisuuspolitiikkaa.
That is not the Common Foreign Policy that my group has in mind.
FinnishEmme toivo ylikalastusta vaan kestävää kehitystä Välimerelle.
We do not want overfishing. We want sustainability in this sea.
FinnishEn missään tapauksessa toivo, että siitä muodostuu ties kuinka mones suojatyöpaikkakeskus hyvine palkkoineen.
I certainly do not want to see it turn into just yet another gravy train.
FinnishEmme toivo sotilaallisen puolen sekoittamista EU: n siviilipuoleen.
We do not want armed forces mixed up in the civilian EU.
FinnishTätä me emme toivo, ja siitä syystä kannatan mietintöä.
That is what we do not want, and we therefore support this report.
FinnishEn toivo sitä teille, sillä olette viime vuosien aikana ponnistelleet laajasti kaikkien kauppa-asioiden hyväksi.
But I doubt it, because in recent years you have dealt with all manner of trade issues.
FinnishEmme toivo kalastajiemme hukkuvan, joten heillä on oltava uudet, turvalliset moottorit turvanaan.
We do not want our fishermen to drown; that is why they must have new, safe engines for their protection.
FinnishEmme taatusti toivo tuollaisen menettelyn uusiutumista.
This procedure should certainly not be repeated in the future.
FinnishEn muutenkaan toivo sotaa kenenkään kanssa mistään aiheesta.
I am not, moreover, waging a war on anybody whatsoever.