「syvälle」のフィンランド語-英語辞書

FI

「syvälle」英語 翻訳

EN

FI syvälle
volume_up
{副詞}

syvälle (同様に: syvästi, syvään)
CS: Näiden ohjelmien vaikutukset menevät uskomattoman syvälle yhteiskunnassa.
Cynthia Schneider: These programs are reaching incredibly deeply into society.
Näin ollen tämä lepopäivä on juurtunut syvälle eurooppalaiseen kulttuuriin.
As such, this day of rest is deeply engrained in European culture.
Antakaamme juuri kuulemamme Zeng Jinyanin liikuttavan puheen painuvan syvälle mieliimme.
Let us allow the moving discussion Zeng Jinyan has just had with us to sink in deeply.

英語での"syvälle"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

FinnishOn tullut aika kitkeä kerralla pois Haitin köyhyyden syvälle juurtuneet syyt.
It is time to tackle the deep-rooted causes of poverty in Haiti once and for all.
FinnishKuka välittää sellaisesta, joka ei ole näkyvissä, vaan kätkeytyneenä syvälle maan alle?
Who cares about something that cannot be seen and is hidden deep underground?
FinnishTällä kertaa me levitämme verkkomme paljon laajemmalle ja toivottavasti tarpeeksi syvälle.
We are spreading our net a lot wider this time, hopefully not too thinly.
FinnishNyt ei vaadita ensi sijassa rahaa, vaan syvälle käyviä uudistuksia.
The priority is no longer additional money, but rather fundamental reform.
FinnishLoppujen lopuksi myönteistä, mutta samalla syvälle ulottuvaa kehitystä.
My last point relates to a welcome development, but one which has extensive ramifications.
FinnishTämän kiistattoman tosiseikan syyt ovat moninaiset ja juontavat juurensa syvälle.
The reasons for this inescapable fact are many and profound.
FinnishJoissakin tapauksissa meillä on ollut kovia kiistoja ja olemme menneet todella syvälle yksityiskohtiin.
In some cases we have had heated arguments and have gone into very great detail.
FinnishKukapa voisi olla paremmin perillä tämän yhteisön syvälle juurtuneista ongelmista kuin yhteisö itse.
Who is better aware of this community's deep-rooted problems, if not the community itself?
FinnishMyös tutkimusta syvälle maaperään sijoitettavan jätteen vaihtoehtoisista sijoitustavoista on edistettävä.
At the same time, research into alternatives to deep disposal of waste must be stepped up.
FinnishKirjailija Amy Tan kaivautuu syvälle luovaan prosessiin, etsien vihjeitä oman prosessinsa kehityksestä.
Novelist Amy Tan digs deep into the creative process, looking for hints of how hers evolved.
FinnishOn syvyysennätyksiä, ihmiset menevät niin syvälle kuin pystyvät.
There is depth records, where people go as deep as they can.
FinnishMeidän on tutkittava omia ennakkoluulojamme ja syvälle juurtuneita uskomuksiamme laajempaa määritelmää miettiessämme.
On the wider definition, we must examine our prejudice and our firmly held beliefs.
FinnishMinuun on jättänyt syvälle jälkensä ikävä duty free -kiista.
The unedifying dispute about duty free is still in my mind.
FinnishMietintö ulottuu erittäin syvälle sekä teknisesti että poliittisesti, ja se on hyvin kattava.
The report is a very wide-ranging one in both technical and political terms, and is extremely comprehensive.
FinnishIrlanti ja Yhdistynyt kuningaskunta olivat kauan haluttomia tekemään niin syvälle juurtuneen epäluottamuksen takia.
For a long time Ireland and the UK were reluctant to do so due to deep-seated distrust.
FinnishViisaan on tarjottava ääni tälle syvälle tunteelle.
The wise must provide a voice for this deep-held feeling.
FinnishSuhtaudun myönteisesti myös vaihtoehtoon geologisesta loppusijoituksesta syvälle maaperään sekä peruutusperiaatteeseen.
I also welcome the option of deep geological storage, including the principle of reversibility.
FinnishKyseessä on prosessi, joka edellyttää ulkopuolista opastusta, sillä osapuolten välinen epäluottamus on juurtunut liian syvälle.
It is a process that requires external guidance, because mutual distrust is too entrenched.
FinnishOn myös välttämätöntä toteuttaa WTO:n syvälle käyvä uudistus.
The WTO must be reformed from top to toe.
FinnishMe emme vielä voi kokonaisuudessaan hahmottaa tätä muutosta, mutta tiedämme, että se on hyvin syvälle käyvä.
We are still unable to grasp the full ramifications of this change; but we know that it is a very profound one.