「syvällä」のフィンランド語-英語辞書

FI

「syvällä」英語 翻訳

EN

FI syvällä
volume_up
{形容詞}

syvällä (同様に: vaikea, paha, suuri, voimakas)
volume_up
deep {形}
Yhteinen raha on ikivanha ajatus, jonka juuret ovat syvällä historiassa.
The single currency is an ancient idea, which has deep roots in history.
Taipumus syrjintään on usein syvällä virkakoneistossa.
The tendency to discriminate is often deep-rooted, even at government level.
17:14 Tämä tarina elää syvällä sydämessäni, ja olen ylpeä jakaessani sen kanssanne.
17:14 It's a story that lives deep in my heart, and I'm proud to share this with you.

英語での"syvällä"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

FinnishKriisin juuret ovat liian syvällä sen ratkaisemiseksi tavanomaisin keinoin.
The crisis goes too far back for it to be solved in the traditional way.
FinnishSyvällä sisimmässään jokainen tietää, että universumi ei toimi näin.
And we all know in our heart of hearts that this is not the way the universe works.
FinnishSyvällä sydämmessäsi, tiedät miksi, ja olen nyt haudanvakava.
In your heart of hearts, you know why, and I'm being deadly serious.
FinnishTällä tavalla luomme erittäin legitiimin järjestelmän, jonka juuret ovat syvällä demokratiassa.
In that way we create a system which has a high degree of legitimacy and is democratically anchored.
FinnishMuistelemme henkensä menettäneitä syvällä myötätunnolla.
We remember with profound compassion those who lost their lives.
FinnishPatriarkaatti on yhä syvällä yhteiskunnissamme.
The patriarchy still completely pervades our societies.
Finnish1:15 Tämä on mielestäni syvällä peruskäsityksissämme, että kenellekään ei tulisi mieleenkään kyseenalaistaa sitä.
1:15 This, I think, is so deeply embedded in the water supply that it wouldn't occur to anyone to question it.
FinnishKun pienet kortit ovat syvällä pinoissa, kannattaa kaivaa ne nopeasti esiin ja siirtää ne kotikenttään mahdollisimman pian.
When low cards are buried in a column, it's better to dig them out and move them to a home cell early.
FinnishJa se on myös syvällä elämässämme.
And it's also deeply embedded in our lives.
FinnishTiedämme kuitenkin, että nämä lajit elävät erittäin syvällä, tietojemme mukaan 400-2 000 metrissä ja vieläkin syvemmällä.
However, we do know that these species live at great depths - we have heard from 400 metres to over 2 000 metres and even deeper.
FinnishOn käsittämätöntä, että niinkin rikas maa kuin Venäjä on syvällä konkurssin syövereissä.
It is not exactly a financial crisis, but a crisis resulting from the total lack of order, structure, the absence of a fiscal system and from a long list of other shortcomings.
FinnishNiinpä me näemme, että jos edistymme tietyssä asiassa syvällä uskolla ja vakaumuksella, niin mahdottomista asioista tulee mahdollisia.
So we see that if we proceed on a particular course with profound faith and conviction, then those impossible things become possible.
FinnishArvoisa puhemies, sukupuolielinten silpominen on naisten alistamisen äärimmäinen muoto, jolla on joissakin maissa juuret syvällä historiassa.
Mr President, the use of genital mutilation is an extreme form of female repression which, in some countries, is as old as time itself.
FinnishOngelmat ovat syvällä.
FinnishTämä on sanottu miljoona kertaa ja tämä tullaan sanomaan myös tulevaisuudessa, mutta tänään tunnen Afrikan tuskan syvällä omassa sielussani.
It has been said a million times and it will be said again, but today I am speaking from the heart and I feel Africa' s pain as if it were my own.
Finnish(FR) Arvoisa puhemies, hallitustenvälinen kokous kokoontui todennäköisesti jossakin syvällä Englannin kanaalin tunnelissa karatakseen kuulemasta yleistä mielipidettä.
(FR) Mr President, the Intergovernmental Conference probably met in the deepest part of the Channel Tunnel to get away from public opinion.
FinnishValmisteltaessa perustaa, jonka avulla mekanismi voi tulla voimaan ehkäpä vuonna 2013, emme kuitenkaan saisi unohtaa sitä, että olemme edelleen syvällä kriisissä.
However, in preparing the basis for that mechanism to come into force, perhaps in 2013, we should not forget the fact that we remain very much in crisis now.
FinnishTunnen olevani " hollantilainen" syvällä sydämessäni ja haluan mielelläni olla sitä, mutta meidän turvallisuutemme ja hyvinvointimme taataan vain yhteisessä eurooppalaisessa talossa.
I feel myself to be Dutch through and through, and I wish to stay that way, but our only guarantee of security and prosperity is to be together with the rest of Europe.
FinnishOlen seurannut syvällä kunnioituksella Slovakian neljän ehdokkaan, Košicen, Martinin, Nitran ja Prešovin tiukkaa kilpailua nimityksestä vuoden 2013 Euroopan kulttuuripääkaupungiksi.
I have been following with awe the tough contest for the title of European Capital of Culture 2013 between the four Slovak candidates of Košice, Martin, Nitra and Prešov.
FinnishTiedämme kuitenkin, että nämä kalat elävät hyvin syvällä - yli 1200 metrissä - ja että ne kehittyvät hitaasti ja voivat lisääntyä vasta, kun ne ovat vähintään 25-vuotiaita.
However, we know that these fish live at great depths - over 1 200 metres - and we know that they are slow-maturing, not reaching breeding age until they are at least 25 years old.