「sopia yhteen」のフィンランド語-英語辞書

FI

「sopia yhteen」英語 翻訳

FI sopia yhteen
volume_up
{動詞}

1. 通常

sopia yhteen (同様に: vastata)
volume_up
to chime with {動} [イギ]
sopia yhteen (同様に: sopia)
sopia yhteen (同様に: johtaa, kuulua jhk, käydä, kulkea)
Alojen vapauttaminen on hyvä asia, mutta sen pitää sopia yhteen yleisesti hyödyllisten palvelujen velvoitteiden kanssa.
Liberalising sectors is good but it must go hand in hand with obligations to provide services of general interest.
Maailmanlaajuista taloutta pitää vastata maailmanlaajuinen politiikka; kasvun pitää sopia yhteen ihmis- ja siviilioikeuksien ja demokratian vahvistamisen kanssa.
The global economy must be accompanied by a global policy; growth must go hand in hand with the upholding of human and civil rights and the consolidation of democracy.
sopia yhteen (同様に: kulkea käsi kädessä)
Alojen vapauttaminen on hyvä asia, mutta sen pitää sopia yhteen yleisesti hyödyllisten palvelujen velvoitteiden kanssa.
Liberalising sectors is good but it must go hand in hand with obligations to provide services of general interest.
Maailmanlaajuista taloutta pitää vastata maailmanlaajuinen politiikka; kasvun pitää sopia yhteen ihmis- ja siviilioikeuksien ja demokratian vahvistamisen kanssa.
The global economy must be accompanied by a global policy; growth must go hand in hand with the upholding of human and civil rights and the consolidation of democracy.
sopia yhteen (同様に: täsmätä)

2. 日常的な

sopia yhteen (同様に: menestyä, synkata, tulla toimeen, voittaa jnk suosio)
volume_up
to click {動} [日会]

"sopia yhteen"に類似した翻訳-英語

sopia 動詞
yhteen 副詞
English

英語での"sopia yhteen"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

FinnishVäkivaltainen kansallismielisyys ei voi missään tapauksessa sopia yhteen Euroopan unionin ihanteiden kanssa.
In no instance can violent nationalism be compatible with the ideals of the European Union.
FinnishKorkealaatuisten julkisten palveluiden (43 kohta) pitäisi sopia yhteen kokopäiväisen työtuntien kanssa.
Public services of high standard (para. 43) should also be compatible with full-time working hours.
FinnishEkologia ja talous voivat ja niiden täytyy sopia yhteen.
Ecology and economics can and must coexist.
FinnishTyönne tulisi myös sopia hyvin yhteen komission jäsen Diamantopouloun eilen parlamentissa esittelemän komission tiedonannon kanssa.
Your work should also fit well with the communication announced in Parliament by Commissioner Diamantopoulou yesterday.
FinnishAsia, mitä en voi ymmärtää, on se, millaisten toimien ajatellaan voivan sopia yhteen tämän oikeuden kanssa ja olla sopimatta yhteen tavaroiden vapaan liikkuvuuden kanssa.
I cannot conceive of measures which would be compatible with those rights but incompatible with the free movement of goods.
FinnishSuuren kriisin aikana on välttämätöntä sovittaa kokonaistaloutta koskevaa politiikkaa yhteen, sopia rahoitusalan sääntelystä ja yrittää sulkea veroparatiisit ja vastaavat.
In a time of major crisis, it is necessary to coordinate macro-economic policy, agree on the regulation of the financial sector, and attempt to shut down tax havens and the like.