「ruiskuttaa」のフィンランド語-英語辞書

FI

「ruiskuttaa」英語 翻訳

FI ruiskuttaa
volume_up
[ruiskutan|ruiskuttanut] {動詞}

1. 通常

Se auttaa esimerkiksi diabeetikkoja laskemaan leipäyksikköjen määrän sen sijaan, että pitäisi arvata paljonko insuliinia ruiskuttaa.
This will make it easier for diabetics, for example, to calculate the number of bread units, instead of having to guess how much insulin to inject.
Omat kokemukseni seurattuani urakoitsijoiden yrityksiä ruiskuttaa likaista vettä maan alle EU:n sääntöjen täyttämiseksi kertovat minulle, mitä ongelmia on odotettavissa.
My own experience of witnessing contractors' attempts to inject dirty water under the ground to satisfy EU rules tells me what problems lie ahead.
Tästä näkökulmasta meidän on kehuttava Euroopan investointipankin toimia, sillä sen on määrä ruiskuttaa pk-yrityksiin 30 miljardia euroa vuosina 2008-2011.
From this point of view, we must praise the efforts of the European Investment Bank, as it is to inject EUR 30 billion between 2008 and 2011.
ruiskuttaa (同様に: kastella)
ruiskuttaa
ruiskuttaa (同様に: ruiskuta, puhua pälättää)

2. "väriä, maalia"

ruiskuttaa

英語での"ruiskuttaa"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

FinnishSe merkitsee käytännössä, että 35 prosenttia viljelysmaista ei voida ruiskuttaa.
It means in effect that 35% of agricultural land cannot be sprayed.
FinnishKotimaassani Yhdistyneessä kuningaskunnassa luonnonmukaisesti viljeltyä perunaa ei ole myynnissä, sillä niitä ei voitu ruiskuttaa perunaruttoa vastaan.
In my own country, Britain, you cannot buy organic potatoes because you could not spray them and could not keep the blight away from them.