「rakenneosa」のフィンランド語-英語辞書

FI

「rakenneosa」英語 翻訳

FI rakenneosa
volume_up
{名詞}

rakenneosa (同様に: osatekijä, komponentti)
volume_up
component {名詞}
Ehdotus on toinen tärkeä rakenneosa BSE-taudin torjumiseksi pystyttämässämme suojamuurissa.
This proposal is the second major component in our defence barriers against BSE.
Unionin keskeisissä asiakirjoissa todetaan, että koulutus on ensisijaisen tärkeä rakenneosa tulevaisuuden vaurauden ja kasvun kannalta.
Education is cited in key EU documents as a crucial component of future prosperity and growth.
Mutta yhtä tärkeää on kiinnittää koko huomiomme maaperään, joka myös on maapallon ekologisten järjestelmien rakenneosa ja sen kestävän kehityksen jalusta.
It is equally important, however, that we pay full attention to soil, which is also a component of terrestrial ecosystems and a crucial factor in their sustainable development.
rakenneosa (同様に: valitsija, äänestäjä, ainesosa, aineosa)

英語での"rakenneosa"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

FinnishPainopisteiden asettaminen, esittelijä Costa Neves, on ensimmäinen rakenneosa vuoden talousarviota varten tehtävässä yhteistyössä.
Mr Costa Neves, setting priorities is the first building block for cooperation on the budget for any given year.