「pilkkoa」のフィンランド語-英語辞書

FI

「pilkkoa」英語 翻訳

FI pilkkoa
volume_up
[pilkon|pilkkonut] {動詞}

2. "vihanneksia ym."

pilkkoa
volume_up
to hash [hashed|hashed] {動} [アメ]

英語での"pilkkoa"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

FinnishMe haluamme pitää Euroopan kokonaisena, emme pilkkoa sitä, ja kehotamme kaikkia vaatimaan kansanäänestystä.
We want to make Europe whole, not to divide it, and we call on everyone to demand a referendum.
FinnishEmme voi pilkkoa sitä taas kerran.
FinnishOn pidettävä huoli siitä, että unioni on Venäjän-politiikassaan yhtenäinen ja Venäjällä ymmärretään, ettei EU:ta voida pilkkoa poliittisesti.
We must ensure that the Union is consistent in its policy on Russia and that in Russia they understand that the EU cannot be split politically.
FinnishTšekkiläiset maatilat pitäisi nykyisen ehdotuksen mukaan pilkkoa ilman, että se on mitenkään järkevää, ja ne olisivat silloin itse asiassa vähemmän tehokkaita.
Czech holdings would, according to the existing proposal, be forced to split up senselessly and actually become less efficient.
FinnishTässä tapauksessa toimivaltaiset Aragonin viranomaiset aikovat pilkkoa hankkeen kiertääkseen ympäristövaikutusten arvioinnin teon.
In this case, the responsible authorities in Aragon are going to split the project up in order to prevent the environmental impact assessment from taking place.